soi cau mien bac
Bây giờ là

 

Soi Cầu Miền Bắc Siêu Chuẩn

SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT (HĐXS)

SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% (ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
22/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
21/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
19/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62
18/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 37 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 37X2
17/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
16/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81X2
14/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58
13/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 51
12/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 69 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 69X2
11/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91
09/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90X2
08/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
07/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 86 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 69 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 69
05/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 73 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 73X2
04/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 35 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 35
03/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76X2
01/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
31/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
30/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
29/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 81 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
26/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 19
25/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 86 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 86
24/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: TRƯỢT
23/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 74 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 74
22/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 26 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 26X2
21/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
20/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
19/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
18/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58
17/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 25 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 25X2
16/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
15/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: TRƯỢT
14/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
13/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76X2
12/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
11/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87X2
09/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 31 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 31
08/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
07/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68X2
06/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: TRƯỢT
04/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 51
03/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 37 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 37X2
02/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
01/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62
30/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
29/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 37 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 37
28/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89X2
27/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 63
26/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ: TRƯỢT
24/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65X2
23/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
22/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54X2
21/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
19/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
18/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 42 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 42X2
17/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 37 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 37
15/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87X2
14/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 19
13/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68X2
12/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 51
10/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 69 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 69
09/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 63
08/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 27X2 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 27X2
07/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 71 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 71X2
05/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54
04/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87X2
03/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81X2
01/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45
31/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 51X2
30/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 70 KẾT QUẢ: TRƯỢT
29/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 72 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 72
28/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 60 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 60X2
27/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 71 KẾT QUẢ: TRƯỢT
26/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 28 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 28
25/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21X2
24/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 86 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 86
23/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32X2
22/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
21/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 74 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 74X2
20/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 86 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 86
19/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
18/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 48 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 48X2
17/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 79 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97
15/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58X2
14/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54
13/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 36X2
12/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 48 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 48
11/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 72 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 72
09/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 30 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 30
08/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 63
07/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 47 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 47X2
06/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 52 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 52X2
04/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
03/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 51
02/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81X3
01/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 79 KẾT QUẢ: TRƯỢT
30/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 14 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 14
29/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 80 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 80X2
28/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93
27/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23X2
26/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: TRƯỢT
24/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92X2
23/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 13 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 13
22/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 70 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 70X2
21/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
20/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 83
19/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
18/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 72 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 72X2
16/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 42 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 42
14/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 69 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 69
13/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 20 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 20
12/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 64 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 64X2
11/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 86 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 73 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 73
09/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
08/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 48 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 48
07/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 83X2
06/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45
05/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ: TRƯỢT
04/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: TRƯỢT
03/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 06 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 06X2
02/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: TRƯỢT
01/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62X2
31/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 94 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 94
30/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90X2
29/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79
28/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 25 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 25
27/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58
26/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 63X2
25/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
24/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: TRƯỢT
23/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 12 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 12
22/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39X2
21/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ: TRƯỢT
19/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: TRƯỢT
18/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 72 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62
15/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
14/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 38X2
13/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ: TRƯỢT
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT (HĐXS)

XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% (ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
22/01/2020 76.51 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/01/2020 59.23 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/01/2020 65.97 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
19/01/2020 32.46 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 46
18/01/2020 64.81 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/01/2020 98.54 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/01/2020 50.83 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/01/2020 32.81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81X2
14/01/2020 12.96 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/01/2020 59.98 KẾT QUẢ: TRƯỢT
12/01/2020 53.29 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
11/01/2020 65.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
10/01/2020 68.95 KẾT QUẢ: TRƯỢT
09/01/2020 75.94 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
08/01/2020 23.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
07/01/2020 85.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
06/01/2020 98.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/01/2020 56.81 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
04/01/2020 32.67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
03/01/2020 23.86 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
02/01/2020 59.21 KẾT QUẢ: TRƯỢT
01/01/2020 87.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
31/12/2019 65.98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98
30/12/2019 68.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
29/12/2019 19.43 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/12/2019 51.75 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/12/2019 23.83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 83
26/12/2019 19.82 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
25/12/2019 89.75 KẾT QUẢ: TRƯỢT
24/12/2019 43.54 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/12/2019 25.91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91
22/12/2019 12.86 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/12/2019 56.78 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/12/2019 63.47 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
19/12/2019 27.84 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/12/2019 39.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/12/2019 92.34 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
16/12/2019 68.98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
15/12/2019 68.94 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/12/2019 15.09 KẾT QUẢ: TRƯỢT
13/12/2019 23.42 KẾT QUẢ: TRƯỢT
12/12/2019 67.83 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/12/2019 23.42 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 42
10/12/2019 32.87 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/12/2019 65.71 KẾT QUẢ: TRƯỢT
08/12/2019 90.25 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/12/2019 65.78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
06/12/2019 56.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/12/2019 39.27 KẾT QUẢ: TRƯỢT
04/12/2019 41.29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 41
03/12/2019 93.46 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
02/12/2019 39.54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54X2
01/12/2019 36.13 KẾT QUẢ: TRƯỢT
30/11/2019 62.51 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
29/11/2019 58.81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81
28/11/2019 32.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
27/11/2019 89.52 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
26/11/2019 57.19 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
25/11/2019 32.65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
24/11/2019 59.23 KẾT QUẢ: TRƯỢT
23/11/2019 52.36 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
22/11/2019 71.23 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/11/2019 19.76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76
20/11/2019 71.45 KẾT QUẢ: TRƯỢT
19/11/2019 58.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/11/2019 56.23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
17/11/2019 52.30 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
16/11/2019 39.81 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/11/2019 58.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/11/2019 39.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87
13/11/2019 54.67 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
12/11/2019 37.86 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/11/2019 69.87 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/11/2019 56.71 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
09/11/2019 09.73 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
08/11/2019 41.18 KẾT QUẢ: TRƯỢT
07/11/2019 56.79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
06/11/2019 93.58 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/11/2019 54.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
04/11/2019 56.71 KẾT QUẢ: TRƯỢT
03/11/2019 45.97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45
02/11/2019 68.25 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/11/2019 98.72 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 72X2
31/10/2019 54.89 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/10/2019 69.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT
29/10/2019 58.96 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
28/10/2019 97.84 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97
27/10/2019 46.16 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
26/10/2019 96.17 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/10/2019 39.57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57
24/10/2019 19.56 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/10/2019 59.96 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 96X2
22/10/2019 37.87 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/10/2019 58.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/10/2019 35.50 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
19/10/2019 56.28 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 28X2
18/10/2019 67.85 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
17/10/2019 39.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
16/10/2019 34.59 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/10/2019 78.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/10/2019 75.39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 75X3
13/10/2019 54.83 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
12/10/2019 39.78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
11/10/2019 98.57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57X2
10/10/2019 83.17 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/10/2019 89.54 KẾT QUẢ: TRƯỢT
08/10/2019 67.05 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 05
07/10/2019 98.06 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 06
06/10/2019 78.30 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/10/2019 04.50 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
04/10/2019 36.70 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 70
03/10/2019 59.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
02/10/2019 62.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
01/10/2019 39.55 KẾT QUẢ: TRƯỢT
30/09/2019 97.65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
29/09/2019 34.28 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 34
28/09/2019 45.72 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 72
27/09/2019 68.46 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
26/09/2019 45.74 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/09/2019 32.24 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 24
24/09/2019 68.72 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/09/2019 69.27 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 27
22/09/2019 43.02 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/09/2019 36.15 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/09/2019 98.70 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
19/09/2019 67.97 KẾT QUẢ: TRƯỢT
18/09/2019 93.19 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/09/2019 78.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
16/09/2019 02.47 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/09/2019 71.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT
14/09/2019 32.43 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/09/2019 98.74 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 74
12/09/2019 36.67 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
11/09/2019 39.06 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/09/2019 98.42 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
09/09/2019 87.34 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 34
08/09/2019 63.38 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
07/09/2019 28.56 KẾT QUẢ:TRƯỢT
06/09/2019 39.81 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 81
05/09/2019 71.89 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
04/09/2019 56.42 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 42
03/09/2019 92.54 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
02/09/2019 82.95 KẾT QUẢ:TRƯỢT
01/09/2019 32.68 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 68
31/08/2019 78.46 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
30/08/2019 72.84 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 72
29/08/2019 63.28 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
28/08/2019 37.49 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 49
27/08/2019 24.14 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
26/08/2019 56.08 KẾT QUẢ:TRƯỢT
25/08/2019 29.78 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
24/08/2019 73.17 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
23/08/2019 67.51 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 67
22/08/2019 12.47 KẾT QUẢ:TRƯỢT
21/08/2019 42.14 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
20/08/2019 63.85 KẾT QUẢ:TRƯỢT
19/08/2019 91.42 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
18/08/2019 32.89 KẾT QUẢ:TRƯỢT
17/08/2019 89.42 KẾT QUẢ:TRƯỢT
16/08/2019 91.64 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/08/2019 91.56 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
14/08/2019 92.59 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
13/08/2019 67.90 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

DÀN XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT (HĐXS)

DÀN XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% (ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
22/01/2020 79.53.45 TRƯỢT
21/01/2020 90.21.35 ĂN LÔ 35
20/01/2020 65.72.96 ĂN XIÊN
19/01/2020 56.89.39 ĂN LÔ 39X2
18/01/2020 56.90.23 TRƯỢT
17/01/2020 64.84.92 ĂN XIÊN
16/01/2020 32.87.62 ĂN LÔ 32.62
15/01/2020 51.91.70 ĂN XIÊN
14/01/2020 69.08.95 TRƯỢT
13/01/2020 39.54.71 ĂN LÔ 71
12/01/2020 15.46.76 ĂN XIÊN
11/01/2020 39.58.76 ĂN LÔ 58.76
10/01/2020 35.89.67 TRƯỢT
09/01/2020 90.58.75 ĂN XIÊN
08/01/2020 29.58.72 ĂN LÔ 58.72
07/01/2020 67.87.23 ĂN XIÊN
06/01/2020 65.90.39 TRƯỢT
05/01/2020 89.56.08 ĂN LÔ 56.08
04/01/2020 59.32.07 ĂN LÔ 07X2
03/01/2020 23.89.58 ĂN XIÊN
02/01/2020 45.68.75 TRƯỢT
01/01/2020 45.91.87 ĂN LÔ 87.91
31/12/2019 79.23.54 ĂN LÔ 54
30/12/2019 58.91.45 ĂN LÔ 91.45X2
29/12/2019 51.60.92 ĂN XIÊN
28/12/2019 75.49.82 TRƯỢT
27/12/2019 19.84.51 ĂN XIÊN
26/12/2019 78.90.47 ĂN LÔ 47X2
25/12/2019 76.58.92 ĂN XIÊN
24/12/2019 78.90.63 ĂN LÔ 63
23/12/2019 32.89.16 TRƯỢT
22/12/2019 12.54.89 ĂN LÔ 12.89
21/12/2019 36.54.79 ĂN LÔ 36
20/12/2019 57.83.43 ĂN XIÊN
19/12/2019 63.90.87 TRƯỢT
18/12/2019 32.89.49 ĂN LÔ 89.49X2
17/12/2019 38.90.14 ĂN LÔ 14X2
16/12/2019 54.79.23 ĂN XIÊN
15/12/2019 17.34.52 TRƯỢT
14/12/2019 39.59.23 TRƯỢT
13/12/2019 51.89.76 ĂN LÔ 51.76X2
12/12/2019 32.87.27 ĂN LÔ 27X2
11/12/2019 18.76.53 ĂN XIÊN
10/12/2019 58.61.93 TRƯỢT
09/12/2019 23.83.47 ĂN XIÊN
08/12/2019 32.98.76 ĂN LÔ 76
07/12/2019 56.79.21 ĂN LÔ 56X2.21X2
06/12/2019 34.56.75 ĂN XIÊN
05/12/2019 17.31.65 TRƯỢT
04/12/2019 58.90.21 TRƯỢT
03/12/2019 17.31.64 ĂN LÔ 31
02/12/2019 56.93.27 ĂN LÔ 56
01/12/2019 32.98.16 ĂN LÔ 32X2.98
30/11/2019 79.51.32 ĂN LÔ 51
29/11/2019 52.34.81 ĂN XIÊN
28/11/2019 58.90.73 TRƯỢT
27/11/2019 89.36.26 ĂN LÔ 89.26X2
26/11/2019 23.68.19 ĂN LÔ 19
25/11/2019 39.58.23 ĂN LÔ 39.58
24/11/2019 65.78.91 ĂN XIÊN
23/11/2019 52.83.09 ĂN LÔ 52
22/11/2019 47.29.65 TRƯỢT
21/11/2019 31.29.64 ĂN LÔ 31
20/11/2019 56.87.97 ĂN LÔ 87.97
19/11/2019 23.58.97 ĂN LÔ 58X2
18/11/2019 45.92.38 ĂN XIÊN
17/11/2019 29.85.45 TRƯỢT
16/11/2019 56.37.85 ĂN XIÊN
15/11/2019 34.56.74 ĂN LÔ 74
14/11/2019 36.54.86 ĂN LÔ 54.86
13/11/2019 50.94.79 ĂN XIÊN
12/11/2019 98.74.56 TRƯỢT
11/11/2019 45.68.19 ĂN LÔ 19X2
10/11/2019 39.54.70 ĂN LÔ 70
09/11/2019 67.85.90 ĂN XIÊN
08/11/2019 19.45.53 TRƯỢT
07/11/2019 39.24.54 ĂN LÔ 24.54
06/11/2019 58.90.26 ĂN XIÊN
05/11/2019 45.97.57 ĂN LÔ 57X2
04/11/2019 98.73.27 TRƯỢT
03/11/2019 47.84.90 ĂN XIÊN
02/11/2019 58.97.81 ĂN LÔ 81X2
01/11/2019 97.53.73 TRƯỢT
31/10/2019 89.76.51 ĂN XIÊN
30/10/2019 79.56.24 ĂN LÔ 56.24
29/10/2019 93.57.28 ĂN LÔ 28
28/10/2019 57.89.31 ĂN LÔ 31X2
27/10/2019 89.97.39 ĂN XIÊN
26/10/2019 58.72.69 TRƯỢT
25/10/2019 65.89.26 ĂN LÔ 26
24/10/2019 15.62.89 ĂN XIÊN
23/10/2019 53.45.60 ĂN XIÊN
22/10/2019 59.34.61 ĂN LÔ 34
21/10/2019 39.74.56 ĂN LÔ 74X2
20/10/2019 64.59.23 TRƯỢT
19/10/2019 59.84.18 ĂN XIÊN
18/10/2019 58.74.23 ĂN LÔ 74
17/10/2019 58.97.15 ĂN LÔ 58X2.15
16/10/2019 34.21.76 ĂN LÔ 76
15/10/2019 43.54.69 ĂN XIÊN
14/10/2019 34.49.07 TRƯỢT
13/10/2019 13.45.87 ĂN LÔ 87
12/10/2019 97.24.53 ĂN LÔ 97.24
11/10/2019 39.24.18 ĂN LÔ 18X2
10/10/2019 34.72.59 ĂN XIÊN
09/10/2019 32.64.51 ĂN LÔ 32.64
08/10/2019 98.71.23 TRƯỢT
07/10/2019 59.23.14 ĂN LÔ 14
06/10/2019 94.30.12 ĂN XIÊN
05/10/2019 78.90.12 ĂN LÔ 78
04/10/2019 59.93.46 ĂN LÔ 93.46
03/10/2019 32.90.51 ĂN LÔ 51
02/10/2019 16.98.53 ĂN XIÊN
01/10/2019 12.89.42 TRƯỢT
30/09/2019 59.36.15 ĂN LÔ 36.15X2
29/09/2019 68.94.36 ĂN XIÊN
28/09/2019 98.23.56 ĂN LÔ 23
27/09/2019 89.26.64 ĂN LÔ 64X2
26/09/2019 39.86.10 TRƯỢT
25/09/2019 98.06.13 ĂN LÔ 97.13
24/09/2019 67.81.23 ĂN LÔ 23
23/09/2019 85.75.31 ĂN XIÊN
22/09/2019 34.56.86 ĂN LÔ 86X2
21/09/2019 59.17.21 ĂN LÔ 59.21
20/09/2019 52.94.78 TRƯỢT
19/09/2019 56.71.25 ĂN LÔ 56.25
18/09/2019 23.41.59 ĂN LÔ 41
17/09/2019 78.34.15 ĂN XIÊN
16/09/2019 34.57.16 ĂN LÔ 16
15/09/2019 83.29.96 ĂN LÔ 29.96
14/09/2019 97.68.06 ĂN XIÊN
13/09/2019 36.78.59 TRƯỢT
12/09/2019 98.74.21 ĂN LÔ 21
11/09/2019 48.74.12 ĂN XIÊN
10/09/2019 65.89.78 TRƯỢT
09/09/2019 45.67.17 ĂN LÔ 45.17X3
08/09/2019 32.59.63 ĂN LÔ 63X2
07/09/2019 38.21.09 ĂN XIÊN
06/09/2019 78.34.05 TRƯỢT
05/09/2019 79.94.17 ĂN LÔ 94X2
04/09/2019 98.32.13 ĂN XIÊN
03/09/2019 68.90.04 ĂN LÔ 04
02/09/2019 39.46.54 ĂN XIÊN
01/09/2019 12.91.69 ĂN LÔ 69
31/08/2019 25.59.03 TRƯỢT
30/08/2019 08.93.52 ĂN XIÊN
29/08/2019 27.89.24 ĂN LÔ 24X2
28/08/2019 98.54.25 ĂN LÔ 54.25
27/08/2019 23.14.85 ĂN LÔ 14X2
26/08/2019 41.92.67 ĂN XIÊN
25/08/2019 82.63.95 TRƯỢT
24/08/2019 23.79.54 ĂN LÔ 23.79
23/08/2019 56.12.97 ĂN LÔ 12
22/08/2019 67.90.42 TRƯỢT
21/08/2019 78.93.04 ĂN XIÊN
20/08/2019 61.29.07 ĂN LÔ 61X2
19/08/2019 27.84.41 ĂN LÔ 84.41
18/08/2019 96.07.20 ĂN XIÊN
17/08/2019 68.97.35 ĂN LÔ 68
16/08/2019 27.93.12 ĂN LÔ 93X2.12
15/08/2019 56.91.83 ĂN XIÊN
14/08/2019 89.45.38 ĂN LÔ 45.38X2
13/08/2019 12.76.24 ĂN XIÊN
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN LÔ XIÊN 4 VIP

Soi cầu DÀN LÔ XIÊN 4 VIP từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ XIÊN 4 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY DÀN LÔ XIÊN 4 VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
22/01/2020 58.78.95.43 ĂN XIÊN
21/01/2020 98.76.53.21 TRƯỢT
20/01/2020 45.90.85.63 ĂN LÔ 85.63
19/01/2020 21.95.46.76 ĂN XIÊN
18/01/2020 56.89.59.93 ĂN LÔ 89.59
17/01/2020 56.79.23.41 TRƯỢT
16/01/2020 50.92.38.71 ĂN XIÊN
15/01/2020 67.90.23.74 ĂN LÔ 74
14/01/2020 23.89.76.58 ĂN LÔ 76.58
13/01/2020 56.71.37.92 ĂN XIÊN
12/01/2020 32.89.51.96 TRƯỢT
11/01/2020 98.54.32.76 ĂN LÔ 76
10/01/2020 65.90.86.32 ĂN LÔ 32.86X2
09/01/2020 90.80.47.18 ĂN XIÊN
08/01/2020 18.76.93.27 ĂN LÔ 93
07/01/2020 79.51.38.59 TRƯỢT
06/01/2020 89.56.12.09 ĂN LÔ 89.12
05/01/2020 23.59.82.64 ĂN LÔ 59.82.64X2
04/01/2020 35.61.09.84 ĂN XIÊN
03/01/2020 24.56.90.71 TRƯỢT
02/01/2020 58.90.21.39 ĂN LÔ 58
01/01/2020 32.89.67.59 ĂN LÔ 89.67
31/12/2019 98.75.17.42 ĂN XIÊN
30/12/2019 46.79.23.56 TRƯỢT
29/12/2019 34.90.21.52 ĂN LÔ 52
28/12/2019 34.56.76.96 ĂN LÔ 76.96
27/12/2019 83.47.64.26 ĂN XIÊN
26/12/2019 90.45.67.21 TRƯỢT
25/12/2019 89.23.58.79 ĂN LÔ 58
24/12/2019 39.54.79.23 ĂN LÔ 54.79X2
23/12/2019 32.89.65.12 ĂN LÔ 12X2
22/12/2019 12.89.53.42 ĂN XIÊN
21/12/2019 79.56.13.45 TRƯỢT
20/12/2019 56.78.90.21 ĂN LÔ 78
19/12/2019 32.78.62.81 ĂN LÔ 62X2.81
18/12/2019 14.58.76.68 ĂN XIÊN
17/12/2019 65.57.98.12 TRƯỢT
16/12/2019 32.89.73.45 ĂN LÔ 73
15/12/2019 36.54.95.21 ĂN LÔ 36.95
14/12/2019 21.75.93.46 ĂN XIÊN
13/12/2019 67.89.20.54 TRƯỢT
12/12/2019 98.76.54.12 ĂN LÔ 12
11/12/2019 59.78.12.36 ĂN LÔ 59.78X2
10/12/2019 23.19.64.54 ĂN XIÊN
09/12/2019 64.90.25.56 TRƯỢT
08/12/2019 59.23.89.69 ĂN LÔ 69
07/12/2019 56.73.28.16 ĂN XIÊN
06/12/2019 59.23.57.90 ĂN LÔ 57.90
05/12/2019 58.32.56.17 TRƯỢT
04/12/2019 51.93.64.82 ĂN XIÊN
03/12/2019 68.90.27.51 ĂN LÔ 68X2
02/12/2019 56.78.25.91 ĂN LÔ 56.78.25
01/12/2019 89.78.61.23 ĂN XIÊN
30/11/2019 89.35.61.29 TRƯỢT
29/11/2019 65.34.98.17 ĂN LÔ 65X2.34
28/11/2019 16.48.52.93 ĂN LÔ 16
27/11/2019 93.65.23.79 ĂN LÔ 23.79X2
26/11/2019 90.17.57.31 ĂN XIÊN
25/11/2019 68.90.21.47 ĂN LÔ 68.47X2
24/11/2019 32.68.51.93 TRƯỢT
23/11/2019 52.36.74.91 ĂN XIÊN
22/11/2019 78.90.54.62 ĂN LÔ 78.90X2
21/11/2019 54.90.21.35 ĂN LÔ 35
20/11/2019 56.79.23.35 ĂN LÔ 23.35
19/11/2019 51.27.09.63 ĂN XIÊN
18/11/2019 39.43.29.56 TRƯỢT
17/11/2019 58.90.21.36 ĂN LÔ 58.21X2
16/11/2019 98.75.21.69 ĂN LÔ 98
15/11/2019 69.83.46.19 ĂN XIÊN
14/11/2019 59.87.25.32 ĂN LÔ 87.25.32X2
13/11/2019 34.21.78.91 TRƯỢT
12/11/2019 69.97.21.34 ĂN XIÊN
11/11/2019 58.90.21.39 ĂN LÔ 39
10/11/2019 35.68.97.59 ĂN LÔ 35.59
09/11/2019 90.63.50.83 ĂN XIÊN
08/11/2019 34.59.75.16 TRƯỢT
07/11/2019 56.73.91.36 ĂN LÔ 56.91.36X2
06/11/2019 32.65.38.91 ĂN LÔ 32
05/11/2019 63.90.78.21 ĂN XIÊN
04/11/2019 53.84.79.26 TRƯỢT
03/11/2019 98.69.35.18 ĂN LÔ 35
02/11/2019 59.98.62.79 ĂN XIÊN
01/11/2019 78.90.21.34 ĂN LÔ 78
31/10/2019 95.62.36.58 ĂN XIÊN
30/10/2019 90.45.68.32 ĂN LÔ 45.68
29/10/2019 15.41.69.87 TRƯỢT
28/10/2019 59.86.70.27 ĂN XIÊN
27/10/2019 34.21.78.96 ĂN LÔ 34
26/10/2019 59.23.14.58 ĂN LÔ 59X2
25/10/2019 58.94.07.63 ĂN LÔ 07.63X2
24/10/2019 19.62.86.90 ĂN XIÊN
23/10/2019 38.90.17.23 TRƯỢT
22/10/2019 56.71.28.95 ĂN LÔ 95
21/10/2019 59.88.34.20 ĂN XIÊN
20/10/2019 83.97.19.49 ĂN LÔ 19.49
19/10/2019 52.35.82.19 ĂN LÔ 19
18/10/2019 59.87.64.29 ĂN LÔ 59X2.29
17/10/2019 63.36.71.29 TRƯỢT
16/10/2019 81.25.63.41 ĂN XIÊN
15/10/2019 38.94.17.65 ĂN LÔ 94
14/10/2019 37.21.75.90 ĂN LÔ 21.75X3
13/10/2019 56.78.12.39 ĂN LÔ 78
12/10/2019 34.58.75.19 ĂN XIÊN
11/10/2019 98.12.78.95 ĂN LÔ 12.95X2
10/10/2019 12.98.74.50 TRƯỢT
09/10/2019 98.93.21.48 ĂN XIÊN
08/10/2019 56.78.90.18 ĂN LÔ 56.18
07/10/2019 35.94.19.80 ĂN LÔ 35
06/10/2019 58.90.30.49 ĂN LÔ 30X2.49
05/10/2019 45.67.90.13 ĂN LÔ 13
04/10/2019 24.50.91.74 ĂN XIÊN
03/10/2019 58.95.63.21 TRƯỢT
02/10/2019 39.85.67.70 ĂN LÔ 70
01/10/2019 63.29.80.53 ĂN XIÊN
30/09/2019 09.23.72.98 ĂN LÔ 72.98X2
29/09/2019 32.56.73.80 ĂN LÔ 80X2
28/09/2019 32.56.79.21 TRƯỢT
27/09/2019 64.09.18.92 ĂN LÔ 64X2.92
26/09/2019 19.87.68.21 ĂN LÔ 68
25/09/2019 23.59.07.13 ĂN XIÊN
24/09/2019 97.83.12.64 ĂN LÔ 83
23/09/2019 94.65.13.86 ĂN LÔ 13.86
22/09/2019 23.46.75.91 TRƯỢT
21/09/2019 32.84.57.41 ĂN LÔ 84
20/09/2019 98.56.70.34 ĂN XIÊN
19/09/2019 12.39.06.72 ĂN LÔ 06.72
18/09/2019 34.51.27.86 TRƯỢT
17/09/2019 28.75.05.34 ĂN XIÊN
16/09/2019 56.71.24.19 ĂN LÔ 24
15/09/2019 56.71.34.68 ĂN LÔ 56.68
14/09/2019 97.12.50.34 ĂN XIÊN
13/09/2019 14.73.65.01 TRƯỢT
12/09/2019 36.94.57.84 ĂN LÔ 36.94
11/09/2019 69.41.53.18 ĂN XIÊN
10/09/2019 26.79.53.04 TRƯỢT
09/09/2019 67.90.34.15 ĂN LÔ 34
08/09/2019 63.85.29.52 ĂN LÔ 63X2.85
07/09/2019 90.57.83.16 ĂN XIÊN
06/09/2019 56.12.09.36 ĂN LÔ 09.36
05/09/2019 71.37.96.85 ĂN XIÊN
04/09/2019 19.07.76.45 TRƯỢT
03/09/2019 78.92.18.83 ĂN XIÊN
02/09/2019 39.54.68.90 ĂN LÔ 39.54
01/09/2019 82.93.16.31 ĂN LÔ 93X2.31
31/08/2019 39.81.49.76 TRƯỢT
30/08/2019 32.92.19.78 ĂN XIÊN
29/08/2019 12.21.28.82 ĂN LÔ 28X2
28/08/2019 23.32.45.54 ĂN LÔ 32X2.54
27/08/2019 56.12.62.36 ĂN LÔ 62X2
26/08/2019 56.23.95.68 ĂN LÔ 95.68
25/08/2019 19.91.29.92 ĂN LÔ 19.29.92
24/08/2019 56.65.04.40 ĂN LÔ 04.40X2
23/08/2019 89.97.56.28 ĂN LÔ 89X2
22/08/2019 37.83.45.32 TRƯỢT
21/08/2019 14.56.71.23 ĂN LÔ 14.56X2
20/08/2019 67.89.12.32 ĂN LÔ 32
19/08/2019 17.06.70.58 ĂN XIÊN
18/08/2019 45.09.85.38 ĂN LÔ 45.09X2
17/08/2019 79.23.28.69 ĂN LÔ 28
16/08/2019 21.84.47.91 ĂN LÔ 47.91
15/08/2019 48.56.91.25 ĂN XIÊN
14/08/2019 63.90.12.57 ĂN LÔ 63X3.12
13/08/2019 98.54.78.52 ĂN XIÊN
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN ĐỀ 5 SỐ VIP

Soi cầu DÀN ĐỀ 5 SỐ từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 5 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY DÀN ĐỀ 5 SỐ VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
22/01/2020 46.64.47.74.48 TRƯỢT ĐỀ
21/01/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
20/01/2020 04.40.05.50.06 ĂN ĐỀ 50
19/01/2020 13.31.14.41.15 TRƯỢT ĐỀ
18/01/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
17/01/2020 16.61.17.71.18 ĂN ĐỀ 71
16/01/2020 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
15/01/2020 02.20.03.30.04 TRƯỢT ĐỀ
14/01/2020 46.64.67.76.68 ĂN ĐỀ 64
13/01/2020 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
12/01/2020 18.81.19.91.17 TRƯỢT ĐỀ
11/01/2020 57.75.58.85.59 ĂN ĐỀ 58
10/01/2020 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
09/01/2020 78.87.79.97.98 TRƯỢT ĐỀ
08/01/2020 03.30.04.40.05 ĂN ĐỀ 04
07/01/2020 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
06/01/2020 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
05/01/2020 12.21.13.31.14 ĂN ĐỀ 21
04/01/2020 35.53.36.63.37 TRƯỢT ĐỀ
03/01/2020 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
02/01/2020 48.84.49.94.95 TRƯỢT ĐỀ
01/01/2020 05.50.06.60.07 ĂN ĐỀ 05
31/12/2019 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
30/12/2019 57.75.58.85.59 TRƯỢT ĐỀ
29/12/2019 01.10.02.20.03 ĂN ĐỀ 01
28/12/2019 89.98.67.76.56 TRƯỢT ĐỀ
27/12/2019 13.31.14.41.15 TRƯỢT ĐỀ
26/12/2019 37.73.38.83.39 ĂN ĐỀ 39
25/12/2019 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
24/12/2019 37.73.38.83.39 TRƯỢT ĐỀ
23/12/2019 23.32.24.42.25 ĂN ĐỀ 24
22/12/2019 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
21/12/2019 47.74.48.84.49 ĂN ĐỀ 48
20/12/2019 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
19/12/2019 78.87.79.97.98 TRƯỢT ĐỀ
18/12/2019 47.74.48.84.49 ĂN ĐỀ 49
17/12/2019 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
16/12/2019 78.87.79.97.98 TRƯỢT ĐỀ
15/12/2019 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
14/12/2019 48.84.49.94.95 ĂN ĐỀ 94
13/12/2019 78.87.79.97.98 TRƯỢT ĐỀ
12/12/2019 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
11/12/2019 57.75.58.85.59 ĂN ĐỀ 85
10/12/2019 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
09/12/2019 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
08/12/2019 04.40.05.50.06 ĂN ĐỀ 40
07/12/2019 28.82.29.92.93 TRƯỢT ĐỀ
06/12/2019 05.50.06.60.07 TRƯỢT ĐỀ
05/12/2019 67.76.68.86.69 ĂN ĐỀ 67
04/12/2019 35.53.36.63.37 TRƯỢT ĐỀ
03/12/2019 07.70.08.80.09 TRƯỢT ĐỀ
02/12/2019 78.87.79.97.98 ĂN ĐỀ 97
01/12/2019 57.75.58.85.59 TRƯỢT ĐỀ
30/11/2019 78.87.79.97.98 TRƯỢT ĐỀ
29/11/2019 04.40.05.50.06 TRƯỢT ĐỀ
28/11/2019 23.32.24.42.25 ĂN ĐỀ 32
27/11/2019 58.85.59.95.96 TRƯỢT ĐỀ
26/11/2019 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
25/11/2019 67.76.68.86.69 ĂN ĐỀ 68
24/11/2019 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
23/11/2019 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
22/11/2019 78.87.79.97.98 ĂN ĐỀ 78
21/11/2019 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
20/11/2019 78.87.79.97.98 TRƯỢT ĐỀ
19/11/2019 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
18/11/2019 47.74.48.84.49 ĂN ĐỀ 84
17/11/2019 01.10.02.20.03 TRƯỢT ĐỀ
16/11/2019 58.85.59.95.96 TRƯỢT ĐỀ
15/11/2019 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
14/11/2019 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
13/11/2019 17.71.18.81.19 ĂN ĐỀ 18
12/11/2019 57.75.58.85.59 TRƯỢT ĐỀ
11/11/2019 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
10/11/2019 01.10.02.20.03 ĂN ĐỀ 10
09/11/2019 03.30.04.40.05 TRƯỢT ĐỀ
08/11/2019 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
07/11/2019 27.72.28.82.29 TRƯỢT ĐỀ
06/11/2019 17.71.18.81.19 ĂN ĐỀ 81
05/11/2019 37.73.38.83.39 TRƯỢT ĐỀ
04/11/2019 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
03/11/2019 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
02/11/2019 58.85.59.95.96 TRƯỢT ĐỀ
01/11/2019 67.76.68.86.69 ĂN ĐỀ 68
31/10/2019 07.70.17.71.72 TRƯỢT ĐỀ
30/10/2019 78.87.79.97.98 TRƯỢT ĐỀ
29/10/2019 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
28/10/2019 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
27/10/2019 15.51.16.61.17 ĂN ĐỀ 16
26/10/2019 01.10.02.20.03 TRƯỢT ĐỀ
25/10/2019 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
24/10/2019 45.54.46.64.74 ĂN ĐỀ 74
23/10/2019 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
22/10/2019 36.63.37.73.38 ĂN ĐỀ 37
21/10/2019 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
20/10/2019 14.41.15.51.16 TRƯỢT ĐỀ
19/10/2019 46.64.47.74.48 TRƯỢT ĐỀ
18/10/2019 69.95.79.97.98 ĂN ĐỀ 97
17/10/2019 35.53.36.63.37 TRƯỢT ĐỀ
16/10/2019 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
15/10/2019 02.20.03.30.04 ĂN ĐỀ 30
14/10/2019 24.42.25.52.26 TRƯỢT ĐỀ
13/10/2019 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
12/10/2019 24.42.25.52.26.62 TRƯỢT ĐỀ
11/10/2019 67.76.68.86.69 ĂN ĐỀ 68
10/10/2019 56.65.78.87.79 TRƯỢT ĐỀ
09/10/2019 23.32.45.54.67 TRƯỢT ĐỀ
08/10/2019 01.10.90.09.45 ĂN ĐỀ 01
07/10/2019 01.10.02.20.03 TRƯỢT ĐỀ
06/10/2019 45.54.23.32.12 TRƯỢT ĐỀ
05/10/2019 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
04/10/2019 14.41.15.51.16 ĂN ĐỀ 51
03/10/2019 29.92.28.82.27 TRƯỢT ĐỀ
02/10/2019 06.60.45.54.12 TRƯỢT ĐỀ
01/10/2019 19.91.18.81.17 TRƯỢT ĐỀ
30/09/2019 45.54.46.64.65 ĂN ĐỀ 64
29/09/2019 34.43.78.87.90 TRƯỢT ĐỀ
28/09/2019 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
27/09/2019 78.87.79.97.98 ĂN ĐỀ 78
26/09/2019 09.90.47.74.48 TRƯỢT ĐỀ
25/09/2019 12.21.34.43.56 TRƯỢT ĐỀ
24/09/2019 56.65.13.31.45 TRƯỢT ĐỀ
23/09/2019 28.82.29.92.93 ĂN ĐỀ 29
22/09/2019 39.93.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
21/09/2019 09.90.34.43.15 TRƯỢT ĐỀ
20/09/2019 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
19/09/2019 02.20.03.30.04 ĂN ĐỀ 20
18/09/2019 67.76.09.90.15 TRƯỢT ĐỀ
17/09/2019 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
16/09/2019 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
15/09/2019 02.20.03.30.04 ĂN ĐỀ 03
14/09/2019 09.90.67.76.23 TRƯỢT ĐỀ
13/09/2019 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
12/09/2019 16.61.17.71.18 ĂN ĐỀ 17
11/09/2019 25.52.26.62.27 TRƯỢT ĐỀ
10/09/2019 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
09/09/2019 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
08/09/2019 67.76.68.86.69 ĂN ĐỀ 68
07/09/2019 03.30.04.40.05 TRƯỢT ĐỀ
06/09/2019 34.43.56.65.12 TRƯỢT ĐỀ
05/09/2019 34.43.35.53.54 TRƯỢT ĐỀ
04/09/2019 47.74.48.84.85 ĂN ĐỀ 84
03/09/2019 09.90.56.65.12 TRƯỢT ĐỀ
02/09/2019 23.32.25.52.26 ĂN ĐỀ 25
01/09/2019 67.76.68.86.89 TRƯỢT ĐỀ
31/08/2019 13.31.14.41.42 TRƯỢT ĐỀ
30/08/2019 39.93.38.83.84 TRƯỢT ĐỀ
29/08/2019 34.43.16.61.68 TRƯỢT ĐỀ
28/08/2019 25.52.26.62.63 ĂN ĐỀ 62
27/08/2019 89.98.34.43.12 TRƯỢT ĐỀ
26/08/2019 34.43.12.21.56 TRƯỢT ĐỀ
26/08/2019 67.76.89.98.09 TRƯỢT ĐỀ
24/08/2019 25.52.26.62.63 ĂN ĐỀ 62
23/08/2019 78.87.09.90.91 TRƯỢT ĐỀ
22/08/2019 67.76.45.54.55 TRƯỢT ĐỀ
21/08/2019 56.65.78.87.23 TRƯỢT ĐỀ
20/08/2019 57.75.56.65.89 ĂN ĐỀ 65
19/08/2019 45.54.78.87.90 TRƯỢT ĐỀ
18/08/2019 12.21.67.76.89 TRƯỢT ĐỀ
17/08/2019 56.65.08.80.41 TRƯỢT ĐỀ
16/08/2019 02.20.12.21.32 TRƯỢT ĐỀ
15/08/2019 45.54.47.74.43 ĂN ĐỀ 74
14/08/2019 09.90.45.54.55 TRƯỢT ĐỀ
13/08/2019 89.98.12.21.45 TRƯỢT ĐỀ
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC