soi cau mien bac
Bây giờ là

 

Soi Cầu Miền Bắc Siêu Chuẩn

SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT (HĐXS)

SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% (ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
29/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
28/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
27/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 34
26/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
25/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39X2
24/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
23/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 84 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
22/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95
21/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79
20/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
19/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
18/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 94 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 94
17/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92
16/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
15/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
14/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 19
13/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95
12/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
11/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
10/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
09/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
08/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
07/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 15 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 15X3
06/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
05/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
04/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 28 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 28
03/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 96 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 96X2
02/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 09 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
01/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
30/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
29/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97X2
28/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
27/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
26/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91
25/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
24/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91X2
23/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
22/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 38
21/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 96 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 96
20/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57X2
19/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
18/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
17/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
16/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
15/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
14/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
13/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
12/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 61 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 61X3
11/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
10/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 75 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 75
09/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 24 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 24X2
08/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58
07/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
06/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56X2
05/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92
04/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 34X2
03/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
02/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 36
01/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45X2
31/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
30/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
29/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 38
28/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45X2
27/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
26/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
25/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 15 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
24/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
23/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79
22/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
21/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76X2
20/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
19/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
18/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
17/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 43 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 43X2
16/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
15/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
14/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 14 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 14X3
13/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
12/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
11/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 52 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 52X2
10/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91
09/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 73 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 73X2
08/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
07/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
06/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45
05/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91X2
04/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 69 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
03/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
02/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
01/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 34
31/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
30/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23X2
29/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95
28/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
27/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 36X2
26/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54
25/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98
24/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
23/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67X2
22/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 42 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 42
21/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
20/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
19/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
18/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23X2
17/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
16/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 86 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 86
15/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 25 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 25
14/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39X2
13/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
12/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
11/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57
10/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
09/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
08/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
07/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58
06/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 09 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 09X2
05/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
04/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 75 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 75X2
03/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98
02/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 51X2
01/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
30/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
29/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
28/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 43 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 43X2
27/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 09 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
26/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97
25/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 28 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 28X2
24/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
23/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
22/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 38
21/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 27 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 27X2
20/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
19/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
18/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89X2
17/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
16/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
15/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
14/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 28 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 28
13/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39X2
12/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 69 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 69
11/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
10/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
09/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98X2
08/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
07/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91
06/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32X2
05/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT (HĐXS)

XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% (ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
29/10/2020 58.90 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
28/10/2020 57.81 KẾT QUẢ:TRƯỢT
27/10/2020 90.65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65
26/10/2020 32.98 KẾT QUẢ:TRƯỢT
25/10/2020 86.94 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
24/10/2020 19.65 KẾT QUẢ:TRƯỢT
23/10/2020 23.63 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 63
22/10/2020 65.95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
21/10/2020 79.87 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
20/10/2020 19.54 KẾT QUẢ:TRƯỢT
19/10/2020 29.65 KẾT QUẢ:TRƯỢT
18/10/2020 23.83 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 83
17/10/2020 45.92 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/10/2020 23.89 KẾT QUẢ:TRƯỢT
15/10/2020 90.56 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56
14/10/2020 23.76 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 76
13/10/2020 56.78 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/10/2020 64.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT
11/10/2020 27.89 KẾT QUẢ:TRƯỢT
10/10/2020 23.89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
09/10/2020 32.96 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 96
08/10/2020 23.97 KẾT QUẢ:TRƯỢT
07/10/2020 65.89 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
06/10/2020 23.87 KẾT QUẢ:TRƯỢT
05/10/2020 39.78 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 78
04/10/2020 90.23 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 90X2
03/10/2020 43.65 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
02/10/2020 69.78 KẾT QUẢ:TRƯỢT
01/10/2020 19.65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65
30/09/2020 23.89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
29/09/2020 19.72 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
28/09/2020 09.53 KẾT QUẢ:TRƯỢT
27/09/2020 21.91 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 91
26/09/2020 79.83 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
25/09/2020 23.95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
24/09/2020 65.89 KẾT QUẢ:TRƯỢT
23/09/2020 74.37 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
22/09/2020 65.76 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 76
21/09/2020 51.98 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
20/09/2020 78.65 KẾT QUẢ:TRƯỢT
19/09/2020 68.79 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
18/09/2020 78.90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 90
17/09/2020 53.73 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/09/2020 29.32 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/09/2020 34.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
14/09/2020 23.89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 89X2
13/09/2020 78.63 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/09/2020 57.89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 57X2
11/09/2020 39.57 KẾT QUẢ:TRƯỢT
10/09/2020 53.93 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
09/09/2020 34.68 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 68
08/09/2020 91.73 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
07/09/2020 29.86 KẾT QUẢ:TRƯỢT
06/09/2020 78.97 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 78
05/09/2020 65.92 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 92
04/09/2020 25.65 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
03/09/2020 56.97 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 97X2
02/09/2020 23.87 KẾT QUẢ:TRƯỢT
01/09/2020 56.82 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
31/08/2020 90.86 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 86
30/08/2020 29.65 KẾT QUẢ:TRƯỢT
29/08/2020 65.83 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
28/08/2020 23.92 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
27/08/2020 68.98 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 68
26/08/2020 23.89 KẾT QUẢ:TRƯỢT
25/08/2020 90.85 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
24/08/2020 23.93 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 93
23/08/2020 14.73 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
22/08/2020 65.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
21/08/2020 53.90 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
20/08/2020 63.90 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
19/08/2020 56.89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56
18/08/2020 23.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
17/08/2020 43.93 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/08/2020 21.95 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/08/2020 67.59 KẾT QUẢ:TRƯỢT
14/08/2020 90.14 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
13/08/2020 21.98 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/08/2020 67.89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 89
11/08/2020 48.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
10/08/2020 75.91 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
09/08/2020 21.38 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
08/08/2020 56.78 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 78
07/08/2020 23.98 KẾT QUẢ:TRƯỢT
06/08/2020 90.68 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
05/08/2020 23.48 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
04/08/2020 21.83 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
03/08/2020 76.95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
02/08/2020 29.86 KẾT QUẢ:TRƯỢT
01/08/2020 34.97 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
31/07/2020 56.71 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
30/07/2020 39.76 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 39
29/07/2020 23.97 KẾT QUẢ:TRƯỢT
28/07/2020 07.82 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
27/07/2020 32.90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 90
26/07/2020 19.87 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
25/07/2020 78.91 KẾT QUẢ:TRƯỢT
24/07/2020 23.98 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
23/07/2020 19.56 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
22/07/2020 65.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
21/07/2020 32.92 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 92X2
20/07/2020 51.86 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
19/07/2020 45.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
18/07/2020 23.89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23X2
17/07/2020 59.85 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/07/2020 56.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT
15/07/2020 18.59 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 18
14/07/2020 23.65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
13/07/2020 87.56 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/07/2020 49.57 KẾT QUẢ:TRƯỢT
11/07/2020 57.87 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
10/07/2020 21.39 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 21
09/07/2020 26.78 KẾT QUẢ:TRƯỢT
08/07/2020 53.90 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
07/07/2020 89.74 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 74
06/07/2020 23.89 KẾT QUẢ:TRƯỢT
05/07/2020 56.98 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
04/07/2020 23.89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 89
03/07/2020 23.59 KẾT QUẢ:TRƯỢT
02/07/2020 29.84 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
01/07/2020 69.86 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 86
30/06/2020 68.92 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
29/06/2020 59.85 KẾT QUẢ:TRƯỢT
28/06/2020 23.95 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
27/06/2020 09.78 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 78
26/06/2020 58.67 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
25/06/2020 21.97 KẾT QUẢ:TRƯỢT
24/06/2020 59.83 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
23/06/2020 23.94 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 94
22/06/2020 83.93 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
21/06/2020 58.76 KẾT QUẢ:TRƯỢT
20/06/2020 37.85 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 37
19/06/2020 56.43 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
18/06/2020 09.87 KẾT QUẢ:TRƯỢT
17/06/2020 21.82 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/06/2020 57.19 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/06/2020 23.89 KẾT QUẢ:TRƯỢT
14/06/2020 78.93 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
13/06/2020 21.89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 21
12/06/2020 56.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT
11/06/2020 59.83 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
10/06/2020 21.96 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 96X2
09/06/2020 98.83 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
08/06/2020 76.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
07/06/2020 23.91 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 91
06/06/2020 23.92 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
05/06/2020 98.75 KẾT QUẢ:TRƯỢT
04/06/2020 23.67 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
03/06/2020 67.84 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 84
02/06/2020 98.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT
01/06/2020 68.76 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

DÀN XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT (HĐXS)

DÀN XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% (ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
29/10/2020 19.67.83 TRƯỢT
28/10/2020 23.89.76 ĂN LÔ 76
27/10/2020 27.31.57 ĂN LÔ 31.57
26/10/2020 19.54.63 ĂN XIÊN
25/10/2020 23.59.87 TRƯỢT
24/10/2020 57.89.32 TRƯỢT
23/10/2020 12.89.58 TRƯỢT
22/10/2020 32.89.78 ĂN LÔ 78
21/10/2020 57.87.96 ĂN XIÊN
20/10/2020 38.76.59 TRƯỢT
19/10/2020 09.65.81 ĂN LÔ 09.81
18/10/2020 79.65.19 ĂN LÔ 19
17/10/2020 45.69.78 ĂN XIÊN
16/10/2020 39.54.67 TRƯỢT
15/10/2020 23.85.79 ĂN LÔ 85.79X2
14/10/2020 90.54.81 ĂN LÔ 81
13/10/2020 23.89.78 ĂN XIÊN
12/10/2020 45.39.21 TRƯỢT
11/10/2020 32.67.83 TRƯỢT
10/10/2020 36.71.93 ĂN LÔ 71X2.93
09/10/2020 53.47.09 ĂN XIÊN
08/10/2020 53.87.64 TRƯỢT
07/10/2020 21.87.65 ĂN LÔ 65
06/10/2020 39.67.81 ĂN LÔ 67.81
05/10/2020 23.45.71 ĂN XIÊN
04/10/2020 74.58.91 TRƯỢT
03/10/2020 32.90.65 ĂN LÔ 65
02/10/2020 28.76.54 ĂN LÔ 28.54
01/10/2020 23.92.89 ĂN XIÊN
30/09/2020 65.49.81 TRƯỢT
29/09/2020 23.65.79 ĂN LÔ 23
28/09/2020 09.34.76 ĂN LÔ 76
27/09/2020 59.7.31 ĂN XIÊN
26/09/2020 39.54.67 TRƯỢT
25/09/2020 34.65.89 ĂN LÔ 34X2.65
24/09/2020 34.65.74 ĂN LÔ 74
23/09/2020 26.74.93 ĂN XIÊN
22/09/2020 23.89.75 TRƯỢT
21/09/2020 79.54.68 ĂN LÔ 54
20/09/2020 23.42.81 ĂN LÔ 42.81
19/09/2020 90.21.53 ĂN LÔ 53X2
18/09/2020 12.36.76 ĂN XIÊN
17/09/2020 39.54.67 TRƯỢT
16/09/2020 21.90.61 ĂN LÔ 21.61
15/09/2020 21.65.37 ĂN LÔ 37
14/09/2020 63.93.27 ĂN XIÊN
13/09/2020 23.89.78 ĂN LÔ 23.78
12/09/2020 25.67.81 TRƯỢT
11/09/2020 32.89.79 ĂN XIÊN
10/09/2020 23.98.19 ĂN LÔ 19
09/09/2020 32.90.65 ĂN LÔ 90X2
08/09/2020 91.34.58 ĂN XIÊN
07/09/2020 65.79.83 TRƯỢT
06/09/2020 23.89.65 ĂN LÔ 65
05/09/2020 34.90.57 ĂN LÔ 34.57
04/09/2020 23.89.79 ĂN LÔ 79
03/09/2020 54.82.97 ĂN XIÊN
02/09/2020 67.85.41 TRƯỢT
01/09/2020 90.21.45 ĂN LÔ 45X2
31/08/2020 57.86.91 ĂN XIÊN
30/08/2020 56.79.23 ĂN LÔ 23
29/08/2020 35.65.83 ĂN XIÊN
28/08/2020 57.89.63 TRƯỢT
27/08/2020 32.90.68 ĂN LÔ 90.68
26/08/2020 68.95.24 ĂN XIÊN
25/08/2020 65.43.23 ĂN LÔ 43.23
24/08/2020 36.58.87 TRƯỢT
23/08/2020 73.15.48 ĂN XIÊN
22/08/2020 32.90.64 ĂN LÔ 64
21/08/2020 48.53.36 ĂN XIÊN
20/08/2020 56.98.72 TRƯỢT
19/08/2020 21.09.56 ĂN LÔ 56.09
18/08/2020 65.90.47 ĂN LÔ 47X2
17/08/2020 32.96.85 ĂN XIÊN
16/08/2020 32.89.56 TRƯỢT
15/08/2020 23.93.69 ĂN LÔ 23
14/08/2020 14.56.86 ĂN XIÊN
13/08/2020 32.89.75 ĂN LÔ 89.75
12/08/2020 39.54.69 TRƯỢT
11/08/2020 23.95.67 ĂN XIÊN
10/08/2020 28.75.68 ĂN XIÊN
09/08/2020 21.78.65 ĂN LÔ 21
08/08/2020 89.65.49 TRƯỢT
07/08/2020 21.79.65 ĂN XIÊN
06/08/2020 23.89.86 ĂN LÔ 86X2
05/08/2020 32.91.72 ĂN LÔ 91X2.72
04/08/2020 59.82.17 ĂN XIÊN
03/08/2020 23.98.74 TRƯỢT
02/08/2020 53.91.67 ĂN LÔ 67
01/08/2020 34.79.87 ĂN XIÊN
31/07/2020 39.54.62 ĂN LÔ 62
30/07/2020 57.65.49 TRƯỢT
29/07/2020 29.86.98 ĂN XIÊN
28/07/2020 32.90.45 ĂN LÔ 32.45
27/07/2020 17.89.67 ĂN XIÊN
26/07/2020 32.93.65 TRƯỢT
25/07/2020 23.90.65 ĂN LÔ 65
24/07/2020 32.97.83 ĂN XIÊN
23/07/2020 90.56.71 ĂN LÔ 90.56
22/07/2020 32.89.56 TRƯỢT
21/07/2020 86.21.36 ĂN XIÊN
20/07/2020 34.90.51 ĂN LÔ 51
19/07/2020 59.81.29 ĂN XIÊN
18/07/2020 59.21.65 TRƯỢT
17/07/2020 23.59.87 ĂN LÔ 59
16/07/2020 59.67.84 ĂN XIÊN
15/07/2020 23.65.82 ĂN LÔ 82
14/07/2020 45.67.51 TRƯỢT
13/07/2020 56.43.19 ĂN XIÊN
12/07/2020 90.21.48 ĂN LÔ 90.48
11/07/2020 59.23.46 TRƯỢT
10/07/2020 59.86.31 ĂN XIÊN
09/07/2020 65.97.17 ĂN LÔ 97.17
08/07/2020 56.78.94 TRƯỢT
07/07/2020 56.74.17 ĂN XIÊN
06/07/2020 56.82.93 ĂN LÔ 93
05/07/2020 54.32.92 TRƯỢT
04/07/2020 51.89.08 ĂN XIÊN
03/07/2020 65.78.98 ĂN LÔ 78.98
02/07/2020 51.48.90 ĂN XIÊN
01/07/2020 32.89.76 TRƯỢT
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN LÔ XIÊN 4 VIP

Soi cầu DÀN LÔ XIÊN 4 VIP từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ XIÊN 4 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY DÀN LÔ XIÊN 4 VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
29/10/2020 89.90.27.76 ĂN XIÊN
28/10/2020 21.89.75.49 TRƯỢT
27/10/2020 19.65.78.84 ĂN LÔ 19.65
26/10/2020 29.56.78.49 TRƯỢT
25/10/2020 86.56.38.07 ĂN XIÊN
24/10/2020 65.98.31.49 TRƯỢT
23/10/2020 65.78.90.32 ĂN LÔ 65.32
22/10/2020 09.67.43.15 ĂN LÔ 15
21/10/2020 89.54.76.95 TRƯỢT
20/10/2020 57.81.94.37 ĂN XIÊN
19/10/2020 23.57.89.63 ĂN LÔ 23
18/10/2020 90.59.43.29 TRƯỢT
17/10/2020 21.90.65.48 ĂN LÔ 21.48
16/10/2020 23.89.67.57 ĂN LÔ 57
15/10/2020 51.18.85.79 ĂN XIÊN
14/10/2020 34.67.89.94 TRƯỢT
13/10/2020 12.90.67.38 ĂN LÔ 38X2
12/10/2020 23.78.90.58 ĂN LÔ 58
11/10/2020 73.94.09.25 ĂN XIÊN
10/10/2020 27.65.49.31 TRƯỢT
09/10/2020 41.89.54.39 ĂN LÔ 41
08/10/2020 29.54.31.98 TRƯỢT
07/10/2020 39.53.19.84 ĂN XIÊN
06/10/2020 19.57.83.90 ĂN LÔ 57X2.83
05/10/2020 32.89.65.71 ĂN LÔ 71
04/10/2020 64.39.81.29 TRƯỢT
03/10/2020 87.54.68.94 ĂN LÔ 68.94
02/10/2020 90.49.83.21 ĂN XIÊN
01/10/2020 67.09.12.39 ĂN LÔ 67
30/09/2020 29.65.49.36 TRƯỢT
29/09/2020 34.78.90.19 ĂN LÔ 19
28/09/2020 49.59.85.29 ĂN XIÊN
27/09/2020 19.56.78.31 ĂN LÔ 31
26/09/2020 23.89.67.43 TRƯỢT
25/09/2020 12.90.65.72 ĂN LÔ 65.72
24/09/2020 09.87.56.23 ĂN LÔ 56
23/09/2020 26.51.87.31 ĂN XIÊN
22/09/2020 08.75.49.31 TRƯỢT
21/09/2020 19.65.78.34 ĂN LÔ 19
20/09/2020 67.54.39.21 ĂN LÔ 54
19/09/2020 43.53.79.86 ĂN XIÊN
18/09/2020 19.54.67.89 TRƯỢT
17/09/2020 23.89.76.59 ĂN LÔ 76
16/09/2020 19.54.61.74 ĂN XIÊN
15/09/2020 56.09.43.79 ĂN LÔ 09.43
14/09/2020 08.90.65.49 TRƯỢT
13/09/2020 29.78.65.48 ĂN XIÊN
12/09/2020 78.90.54.39 ĂN LÔ 78
11/09/2020 21.48.95.32 ĂN XIÊN
10/09/2020 65.49.21.38 TRƯỢT
09/09/2020 23.90.65.37 ĂN LÔ 90X2.37
08/09/2020 21.67.59.91 ĂN LÔ 91X3
07/09/2020 75.94.37.43 ĂN XIÊN
06/09/2020 34.79.91.62 TRƯỢT
05/09/2020 23.89.76.54 ĂN LÔ 23
04/09/2020 25.65.79.81 ĂN XIÊN
03/09/2020 89.76.59.49 ĂN LÔ 59.49
02/09/2020 29.56.43.19 TRƯỢT
01/09/2020 57.82.93.32 ĂN XIÊN
31/08/2020 23.56.79.86 ĂN LÔ 86
30/08/2020 19.54.71.45 ĂN XIÊN
29/08/2020 09.86.79.21 TRƯỢT
28/08/2020 23.90.65.78 ĂN LÔ 23
27/08/2020 68.75.46.96 ĂN XIÊN
26/08/2020 34.90.68.57 ĂN LÔ 68.57
25/08/2020 56.79.87.21 TRƯỢT
24/08/2020 19.85.79.27 ĂN XIÊN
23/08/2020 65.48.90.14 ĂN LÔ 48.14
22/08/2020 21.90.67.82 TRƯỢT
21/08/2020 39.90.53.76 ĂN XIÊN
20/08/2020 21.65.78.90 ĂN LÔ 21.90
19/08/2020 29.56.76.48 ĂN XIÊN
18/08/2020 34.90.65.79 TRƯỢT
17/08/2020 90.65.78.85 ĂN LÔ 85
16/08/2020 16.78.95.47 ĂN LÔ 95.47X2
15/08/2020 23.45.65.97 ĂN XIÊN
14/08/2020 32.98.58.79 TRƯỢT
13/08/2020 21.90.65.89 ĂN LÔ 65.89
12/08/2020 19.56.78.94 ĂN LÔ 56
11/08/2020 23.67.83.95 ĂN XIÊN
10/08/2020 23.89.76.57 TRƯỢT
09/08/2020 32.78.45.96 ĂN LÔ 45X2.96
08/08/2020 19.76.43.38 ĂN XIÊN
07/08/2020 36.54.98.23 TRƯỢT
06/08/2020 39.54.68.75 ĂN LÔ 68X2.75X2
05/08/2020 72.09.34.84 ĂN XIÊN
04/08/2020 21.89.76.56 ĂN LÔ 21.56
03/08/2020 38.54.69.23 TRƯỢT
02/08/2020 67.57.93.23 ĂN XIÊN
01/08/2020 65.34.90.29 ĂN LÔ 34.29
31/07/2020 56.71.32.93 ĂN XIÊN
30/07/2020 56.79.25.36 TRƯỢT
29/07/2020 23.98.56.49 ĂN LÔ 98.49X2
28/07/2020 07.82.92.45 ĂN XIÊN
27/07/2020 56.79.31.48 ĂN LÔ 31.48
26/07/2020 12.90.65.34 TRƯỢT
25/07/2020 17.65.98.85 ĂN XIÊN
24/07/2020 21.98.56.73 ĂN LÔ 73
23/07/2020 98.43.12.58 TRƯỢT
22/07/2020 39.83.97.16 ĂN XIÊN
21/07/2020 56.78.92.49 ĂN LÔ 92X2.49
20/07/2020 67.89.34.19 TRƯỢT
19/07/2020 59.81.29.94 ĂN XIÊN
18/07/2020 45.90.23.08 ĂN LÔ 23X2.08
17/07/2020 23.87.65.49 TRƯỢT
16/07/2020 39.86.58.25 ĂN XIÊN
15/07/2020 23.76.89.91 ĂN LÔ 91
14/07/2020 18.23.91.68 ĂN XIÊN
13/07/2020 21.54.78.97 TRƯỢT
12/07/2020 67.89.23.48 ĂN LÔ 48
11/07/2020 19.87.62.36 ĂN XIÊN
10/07/2020 95.34.18.65 ĂN LÔ 95.34
09/07/2020 56.93.42.68 TRƯỢT
08/07/2020 65.78.90.21 ĂN LÔ 90
07/07/2020 23.89.74.30 ĂN LÔ 74.30X2
06/07/2020 21.09.81.46 ĂN XIÊN
05/07/2020 09.87.54.23 TRƯỢT
04/07/2020 21.89.76.54 ĂN LÔ 89.54
03/07/2020 32.57.82.19 ĂN XIÊN
02/07/2020 23.45.67.81 TRƯỢT
01/07/2020 23.56.90.71 ĂN LÔ 71
30/06/2020 32.98.78.42 ĂN LÔ 78.42
29/06/2020 56.90.45.37 ĂN XIÊN
28/06/2020 24.56.74.94 TRƯỢT
27/06/2020 56.78.98.31 ĂN LÔ 78.98.31
26/06/2020 67.89.23.45 ĂN LÔ 67
25/06/2020 51.87.94.09 ĂN XIÊN
24/06/2020 68.90.21.32 TRƯỢT
23/06/2020 32.89.79.59 ĂN LÔ 89
22/06/2020 56.89.76.43 ĂN LÔ 56.43X2
21/06/2020 27.86.53.40 ĂN XIÊN
20/06/2020 32.97.65.49 TRƯỢT
19/06/2020 56.23.17.90 ĂN LÔ 56.17
18/06/2020 57.18.08.46 ĂN XIÊN
17/06/2020 21.62.85.78 ĂN LÔ 21.78
16/06/2020 23.98.76.54 TRƯỢT
15/06/2020 64.98.27.17 ĂN XIÊN
14/06/2020 39.87.68.54 ĂN LÔ 39.68
13/06/2020 24.56.78.90 TRƯỢT
12/06/2020 09.83.71.69 ĂN XIÊN
11/06/2020 35.68.79.07 ĂN LÔ 68.07X2
10/06/2020 21.89.79.57 TRƯỢT
09/06/2020 83.54.36.09 ĂN XIÊN
08/06/2020 23.89.65.34 TRƯỢT
07/06/2020 32.89.56.94 ĂN LÔ 32.94
06/06/2020 34.23.52.19 ĂN XIÊN
05/06/2020 65.89.21.90 TRƯỢT
04/06/2020 67.89.21.34 ĂN LÔ 67
03/06/2020 21.90.87.32 ĂN LÔ 90.32
02/06/2020 12.59.83.67 ĂN XIÊN
01/06/2020 65.89.24.90 TRƯỢT
31/05/2020 21.98.76.58 ĂN LÔ 21
30/05/2020 56.78.95.17 ĂN LÔ 95.17
29/05/2020 39.83.56.25 ĂN XIÊN
28/05/2020 56.83.21.90 TRƯỢT
27/05/2020 65.84.91.24 ĂN LÔ 84.91
26/05/2020 54.65.79.82 ĂN XIÊN
25/05/2020 12.98.76.54 TRƯỢT
24/05/2020 23.56.79.87 ĂN LÔ 56.79.87
23/05/2020 24.58.76.93 ĂN XIÊN
22/05/2020 65.90.21.32 TRƯỢT
21/05/2020 21.98.76.68 ĂN LÔ 68
20/05/2020 65.32.89.76 ĂN LÔ 65.76
19/05/2020 15.34.97.26 ĂN XIÊN
18/05/2020 23.78.56.43 TRƯỢT
17/05/2020 21.98.76.59 ĂN LÔ 76
16/05/2020 78.90.45.67 ĂN LÔ 78.45
15/05/2020 59.12.37.61 ĂN XIÊN
14/05/2020 98.76.54.32 TRƯỢT
13/05/2020 65.89.21.37 ĂN LÔ 21X2.37
12/05/2020 23.98.65.42 ĂN LÔ 42X2
11/05/2020 53.97.65.19 ĂN XIÊN
10/05/2020 32.57.90.21 TRƯỢT
09/05/2020 65.90.21.34 ĂN LÔ 34
08/05/2020 56.78.95.23 ĂN LÔ 95.23
07/05/2020 34.56.78.91 ĂN XIÊN
06/05/2020 12.98.76.54 TRƯỢT
05/05/2020 23.89.76.65 ĂN LÔ 65
04/05/2020 59.81.79.29 ĂN XIÊN
03/05/2020 23.45.67.96 TRƯỢT
02/05/2020 21.98.76.59 ĂN LÔ 59
01/05/2020 56.90.85.23 ĂN LÔ 56.85
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN ĐỀ 5 SỐ VIP

Soi cầu DÀN ĐỀ 5 SỐ từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 5 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY DÀN ĐỀ 5 SỐ VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
29/10/2020 68.86.78.87.89 TRƯỢT ĐỀ
28/10/2020 19.91.29.92.93 TRƯỢT ĐỀ
27/10/2020 03.30.04.40.05 TRƯỢT ĐỀ
26/10/2020 15.51.16.61.17 TRƯỢT ĐỀ
25/10/2020 35.53.36.63.37 ĂN ĐỀ 36
24/10/2020 47.74.48.84.49 TRƯỢT ĐỀ
23/10/2020 27.72.28.82.29 TRƯỢT ĐỀ
22/10/2020 37.73.47.74.57 TRƯỢT ĐỀ
21/10/2020 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
20/10/2020 59.95.69.96.79 TRƯỢT ĐỀ
19/10/2020 24.42.25.52.26 ĂN ĐỀ 25
18/10/2020 34.43.35.53.39 TRƯỢT ĐỀ
17/10/2020 19.91.29.92.39 TRƯỢT ĐỀ
16/10/2020 01.10.02.20.03 TRƯỢT ĐỀ
15/10/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
14/10/2020 15.51.16.61.17 ĂN ĐỀ 16
13/10/2020 05.50.06.60.07 TRƯỢT ĐỀ
12/10/2020 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
11/10/2020 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
10/10/2020 24.42.25.52.26 TRƯỢT ĐỀ
09/10/2020 47.74.48.84.49 TRƯỢT ĐỀ
08/10/2020 25.52.26.62.27 ĂN ĐỀ 26
07/10/2020 09.90.08.80.07 TRƯỢT ĐỀ
06/10/2020 15.51.16.61.17 TRƯỢT ĐỀ
05/10/2020 36.63.37.73.38 TRƯỢT ĐỀ
04/10/2020 17.71.27.72.37 TRƯỢT ĐỀ
03/10/2020 69.96.79.97.98 ĂN ĐỀ 97
02/10/2020 05.50.06.60.07 TRƯỢT ĐỀ
01/10/2020 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
30/09/2020 57.75.58.85.59 TRƯỢT ĐỀ
29/09/2020 23.32.24.42.25 ĂN ĐỀ 23
28/09/2020 35.53.36.63.37 TRƯỢT ĐỀ
27/09/2020 04.40.05.50.06 TRƯỢT ĐỀ
26/09/2020 49.94.59.95.96 TRƯỢT ĐỀ
25/09/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
24/09/2020 27.72.28.82.29 ĂN ĐỀ 82
23/09/2020 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
22/09/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
21/09/2020 36.63.37.73.38 TRƯỢT ĐỀ
20/09/2020 14.41.15.51.16 TRƯỢT ĐỀ
19/09/2020 03.30.04.40.05 ĂN ĐỀ 04
18/09/2020 59.95.69.96.79 TRƯỢT ĐỀ
17/09/2020 09.90.19.91.96 TRƯỢT ĐỀ
16/09/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
15/09/2020 36.63.37.73.38 TRƯỢT ĐỀ
14/09/2020 69.96.79.97.89 ĂN ĐỀ 89
13/09/2020 37.73.38.83.39 TRƯỢT ĐỀ
12/09/2020 03.30.04.40.05 TRƯỢT ĐỀ
11/09/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
10/09/2020 20.02.45.54.13 ĂN ĐỀ 20
09/09/2020 01.10.02.20.03 TRƯỢT ĐỀ
08/09/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
07/09/2020 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
06/09/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
05/09/2020 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
04/09/2020 07.70.08.80.09 ĂN ĐỀ 80
03/09/2020 36.63.37.73.38 TRƯỢT ĐỀ
02/09/2020 68.86.69.96.98 TRƯỢT ĐỀ
01/09/2020 56.65.57.75.58 ĂN ĐỀ 57
31/08/2020 09.90.06.60.03 TRƯỢT ĐỀ
30/08/2020 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
29/08/2020 09.90.08.80.07 TRƯỢT ĐỀ
28/08/2020 47.74.48.84.49 ĂN ĐỀ 48
27/08/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
26/08/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
25/08/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
24/08/2020 15.51.16.61.17 ĂN ĐỀ 16
23/08/2020 16.61.17.71.18 TRƯỢT ĐỀ
22/08/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
21/08/2020 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
20/08/2020 07.70.08.80.09 ĂN ĐỀ 80
19/08/2020 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
18/08/2020 01.10.02.20.03 TRƯỢT ĐỀ
17/08/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
16/08/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
15/08/2020 07.70.08.80.09 ĂN ĐỀ 80
14/08/2020 26.62.27.72.28 TRƯỢT ĐỀ
13/08/2020 47.74.48.84.49 TRƯỢT ĐỀ
12/08/2020 24.42.25.52.26 ĂN ĐỀ 52
11/08/2020 14.41.16.61.17 TRƯỢT ĐỀ
10/08/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
09/08/2020 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
08/08/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
07/08/2020 13.31.14.41.15 ĂN ĐỀ 14
06/08/2020 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
05/08/2020 35.53.36.63.37 TRƯỢT ĐỀ
04/08/2020 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
03/08/2020 36.63.46.64.56 ĂN ĐỀ 36
02/08/2020 37.73.38.83.39 TRƯỢT ĐỀ
01/08/2020 57.75.58.85.59 TRƯỢT ĐỀ
31/07/2020 26.62.27.72.28 ĂN ĐỀ 62
30/07/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
29/07/2020 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
28/07/2020 27.72.28.82.29 ĂN ĐỀ 82
27/07/2020 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
26/07/2020 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
25/07/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
24/07/2020 78.87.79.97.98 ĂN ĐỀ 97
23/07/2020 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
22/07/2020 23.32.25.52.26 TRƯỢT ĐỀ
21/07/2020 68.86.78.87.88 ĂN ĐỀ 88
20/07/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
19/07/2020 35.53.36.63.37 TRƯỢT ĐỀ
18/07/2020 68.86.89.98.97 ĂN ĐỀ 86
17/07/2020 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
16/07/2020 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
14/07/2020 01.10.02.20.03 ĂN ĐỀ 02
13/07/2020 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
12/07/2020 08.80.09.90.07 ĂN ĐỀ 90
11/07/2020 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
10/07/2020 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
09/07/2020 18.81.19.91.17 ĂN ĐỀ 91
08/07/2020 58.85.59.95.96 TRƯỢT ĐỀ
07/07/2020 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
06/07/2020 07.70.45.54.34 ĂN ĐỀ 70
05/07/2020 03.30.04.40.05 TRƯỢT ĐỀ
04/07/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
03/07/2020 04.40.05.50.06 TRƯỢT ĐỀ
02/07/2020 19.91.29.92.93 ĂN ĐỀ 29
01/07/2020 47.74.48.84.49 TRƯỢT ĐỀ
30/06/2020 78.87.56.65.49 TRƯỢT ĐỀ
29/06/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
28/06/2020 14.41.15.51.16 ĂN ĐỀ 51
27/06/2020 37.73.38.83.39 TRƯỢT ĐỀ
26/06/2020 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
25/06/2020 58.85.68.86.89 TRƯỢT ĐỀ
24/06/2020 01.10.02.20.03 ĂN ĐỀ 10
23/06/2020 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
22/06/2020 35.53.36.63.39 TRƯỢT ĐỀ
21/06/2020 26.62.27.72.28 ĂN ĐỀ 27
20/06/2020 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
19/06/2020 23.32.45.54.56 TRƯỢT ĐỀ
18/06/2020 58.85.59.95.96 TRƯỢT ĐỀ
17/06/2020 21.12.17.71.18 ĂN ĐỀ 17
16/06/2020 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
15/06/2020 25.52.26.62.27 ĂN ĐỀ 52
14/06/2020 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
13/06/2020 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
12/06/2020 01.10.02.20.03 ĂN ĐỀ 03
11/06/2020 89.98.45.54.67 TRƯỢT ĐỀ
10/06/2020 34.43.36.63.39 TRƯỢT ĐỀ
09/06/2020 89.98.78.87.86 TRƯỢT ĐỀ
08/06/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
07/06/2020 37.73.38.83.39 ĂN ĐỀ 39
06/06/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
05/06/2020 15.51.16.61.17 TRƯỢT ĐỀ
04/06/2020 78.87.79.97.98 ĂN ĐỀ 78
03/06/2020 05.50.06.60.07 TRƯỢT ĐỀ
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC