soi cau mien bac
Bây giờ là

 

Soi Cầu Miền Bắc Siêu Chuẩn

SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT (HĐXS)

SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% (ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 100% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY SIÊU LÔ 100% TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
23/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 81 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 81X2
22/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
21/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 78
20/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
19/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 67
18/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 35 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 35
17/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 43 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 43
16/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
15/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
14/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
13/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
12/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 63
11/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 67
10/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
09/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 15 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 15X2
08/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
07/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 62X2
06/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
05/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
04/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 34
03/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
02/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
01/01/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 39X2
31/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 45
30/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
29/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
28/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65X2
27/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 71 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 71
26/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
25/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
24/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ:TRƯỢT
23/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 48 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 48X2
22/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 36
21/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
20/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
19/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
18/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 54
17/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 92X2
16/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
15/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 97X2
14/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
13/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 98
12/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
11/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
10/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 18 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 18
09/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 26 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
08/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
07/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 57 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 57
06/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 89
05/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 21
04/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
03/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
02/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
01/12/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 93
30/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 89
29/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
28/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ:TRƯỢT LÔ
27/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 42 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 42
26/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 86 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 86
25/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 92X2
24/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
23/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
22/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67X2
21/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
20/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57
19/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
18/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68X2
17/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
16/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 96 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 96
15/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 86 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 86
14/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
13/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
12/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98
11/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91
10/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62X2
09/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
08/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
07/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
06/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
05/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67X2
04/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 48 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
03/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
02/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92
01/11/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
31/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 74 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 74X2
30/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 17 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
29/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
28/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
27/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 34
26/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
25/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39X2
24/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
23/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 84 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
22/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95
21/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79
20/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
19/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
18/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 94 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 94
17/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92
16/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
15/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
14/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 19
13/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95
12/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
11/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
10/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
09/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
08/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
07/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 15 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 15X3
06/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
05/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
04/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 28 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 28
03/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 96 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 96X2
02/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 09 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
01/10/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
30/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
29/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97X2
28/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
27/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
26/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91
25/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
24/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91X2
23/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
22/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 38
21/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 96 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 96
20/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57X2
19/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
18/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
17/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
16/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
15/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
14/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
13/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
12/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 61 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 61X3
11/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
10/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 75 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 75
09/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 24 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 24X2
08/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58
07/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
06/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56X2
05/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92
04/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 34X2
03/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
02/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 36
01/09/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45X2
31/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
30/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
29/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 38
28/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45X2
27/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
26/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
25/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 15 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
24/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
23/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79
22/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
21/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76X2
20/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT (HĐXS)

XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% (ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY XIÊN 2 CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
23/01/2021 21..81 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 81X2
22/01/2021 57.95 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
21/01/2021 68.94 KẾT QUẢ:TRƯỢT
20/01/2021 39.69 KẾT QUẢ:TRƯỢT
19/01/2021 56.85 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56
18/01/2021 86.78 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
17/01/2021 32.98 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 98
16/01/2021 39.54 KẾT QUẢ:TRƯỢT
15/01/2021 12.45 KẾT QUẢ:TRƯỢT
14/01/2021 19.82 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
13/01/2021 79.95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
12/01/2021 90.21 KẾT QUẢ:TRƯỢT
11/01/2021 32.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
10/01/2021 29.36 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
09/01/2021 78.51 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 51
08/01/2021 32.98 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 98
07/01/2021 45.62 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
06/01/2021 28.57 KẾT QUẢ:TRƯỢT
05/01/2021 90.56 KẾT QUẢ:TRƯỢT
04/01/2021 39.65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 39
03/01/2021 32.90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32
02/01/2021 39.56 KẾT QUẢ:TRƯỢT
01/01/2021 81.39 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
31/12/2020 23.89 KẾT QUẢ:TRƯỢT
30/12/2020 69.97 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 97
29/12/2020 56.32 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32
28/12/2020 23.34 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
276/12/2020 23.56 KẾT QUẢ:TRƯỢT
26/12/2020 97.56 KẾT QUẢ:TRƯỢT
25/12/2020 54.93 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
24/12/2020 25.12 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 25
23/12/2020 78.92 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 92
22/12/2020 67.09 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
21/12/2020 89.76 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 76
20/12/2020 68.98 KẾT QUẢ:TRƯỢT
19/12/2020 25.69 KẾT QUẢ:TRƯỢT
18/12/2020 32.86 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 86
17/12/2020 97.45 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/12/2020 56.90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56
15/12/2020 23.89 KẾT QUẢ:TRƯỢT
14/12/2020 23.56 KẾT QUẢ:TRƯỢT
13/12/2020 90.58 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/12/2020 68.97 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 97
11/12/2020 57.83 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 83X2
10/12/2020 23.90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 90
09/12/2020 32.89 KẾT QUẢ:TRƯỢT
08/12/2020 12.92 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
07/12/2020 68.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
06/12/2020 65.95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
05/12/2020 39.65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 39
04/12/2020 67.82 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
03/12/2020 23.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
02/12/2020 58.96 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
01/12/2020 69.15 KẾT QUẢ:TRƯỢT
30/11/2020 57.89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 89
29/11/2020 23.59 KẾT QUẢ:TRƯỢT
28/11/2020 67.84 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
27/11/2020 23.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
26/11/2020 23.92 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 92X2
25/11/2020 39.65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 39
24/11/2020 90.65 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
23/11/2020 29.54 KẾT QUẢ:TRƯỢT
22/11/2020 32.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
21/11/2020 32.90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 90
20/11/2020 87.93 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
19/11/2020 23.59 KẾT QUẢ:TRƯỢT
18/11/2020 56.79 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56
17/11/2020 28.56 KẾT QUẢ:TRƯỢT
16/11/2020 59.86 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/11/2020 39.65 KẾT QUẢ:TRƯỢT
14/11/2020 23.81 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 81
13/11/2020 65.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
12/11/2020 98.67 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
11/11/2020 56.79 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56
10/11/2020 90.51 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 51
09/11/2020 32.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
08/11/2020 91.51 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
07/11/2020 32.90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32
06/11/2020 65.90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65
05/11/2020 19.54 KẾT QUẢ:TRƯỢT
04/11/2020 91.53 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
03/11/2020 23.81 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 81
02/11/2020 54.90 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
01/11/2020 23.87 KẾT QUẢ:TRƯỢT
31/10/2020 23.94 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 94
30/10/2020 65.98 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65
29/10/2020 58.90 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
28/10/2020 57.81 KẾT QUẢ:TRƯỢT
27/10/2020 90.65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65
26/10/2020 32.98 KẾT QUẢ:TRƯỢT
25/10/2020 86.94 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
24/10/2020 19.65 KẾT QUẢ:TRƯỢT
23/10/2020 23.63 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 63
22/10/2020 65.95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
21/10/2020 79.87 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
20/10/2020 19.54 KẾT QUẢ:TRƯỢT
19/10/2020 29.65 KẾT QUẢ:TRƯỢT
18/10/2020 23.83 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 83
17/10/2020 45.92 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/10/2020 23.89 KẾT QUẢ:TRƯỢT
15/10/2020 90.56 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56
14/10/2020 23.76 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 76
13/10/2020 56.78 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/10/2020 64.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT
11/10/2020 27.89 KẾT QUẢ:TRƯỢT
10/10/2020 23.89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
09/10/2020 32.96 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 96
08/10/2020 23.97 KẾT QUẢ:TRƯỢT
07/10/2020 65.89 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
06/10/2020 23.87 KẾT QUẢ:TRƯỢT
05/10/2020 39.78 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 78
04/10/2020 90.23 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 90X2
03/10/2020 43.65 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
02/10/2020 69.78 KẾT QUẢ:TRƯỢT
01/10/2020 19.65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65
30/09/2020 23.89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
29/09/2020 19.72 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
28/09/2020 09.53 KẾT QUẢ:TRƯỢT
27/09/2020 21.91 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 91
26/09/2020 79.83 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
25/09/2020 23.95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

DÀN XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT (HĐXS)

DÀN XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% (ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99,99% sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY XIÊN 3 CHẮC CHẮN TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Đã chốt số
23/01/2021 19.81.31 ĂN LÔ 81X2.31
22/01/2021 26.51.15 ĂN XIÊN
21/01/2021 39.65.74 TRƯỢT
20/01/2021 54.90.37 ĂN LÔ 37
19/01/2021 39.78.19 ĂN LÔ 39.19
18/01/2021 09.56.71 TRƯỢT
17/01/2021 51.98.74 ĂN XIÊN
16/01/2021 21.89.65 TRƯỢT
15/01/2021 32.89.97 ĂN LÔ 97
14/01/2021 21.82.73 ĂN LÔ 82.73
13/01/2021 21.90.67 TRƯỢT
12/01/2021 39.57.89 TRƯỢT
11/01/2021 17.67.83 ĂN XIÊN
10/01/2021 34.90.85 ĂN LÔ 90.85X2
09/01/2021 43.89.76 TRƯỢT
08/01/2021 09.67.81 TRƯỢT
07/01/2021 23.90.71 ĂN LÔ 71
06/01/2021 19.53.43 ĂN XIÊN
05/01/2021 23.09.65 ĂN XIÊN
04/01/2021 68.90.29 TRƯỢT
03/01/2021 19.67.81 TRƯỢT
02/01/2021 68.23.91 ĂN LÔ 68.23
01/01/2021 32.65.90 ĂN LÔ 90.65
31/12/2020 16.45.32 ĂN XIÊN
30/12/2020 29.56.83 TRƯỢT
29/12/2020 23.89.45 ĂN LÔ 45
28/12/2020 68.98.17 TRƯỢT
27/12/2020 90.56.78 ĂN XIÊN
26/12/2020 76.89.43 ĂN XIÊN
25/12/2020 19.65.87 ĂN LÔ 87
24/12/2020 54.87.90 TRƯỢT
23/12/2020 19.65.78 ĂN LÔ 19
22/12/2020 12.43.87 ĂN LÔ 87
21/12/2020 76.37.85 ĂN XIÊN
20/12/2020 23.87.65 TRƯỢT
19/12/2020 59.43.71 TRƯỢT
18/12/2020 37.17.83 ĂN LÔ 37.17
17/12/2020 68.92.45 ĂN XIÊN
16/12/2020 89.09.65 ĂN LÔ 09.65
15/12/2020 37.65.89 TRƯỢT
14/12/2020 32.89.54 ĂN LÔ 54.89X2
13/12/2020 32.89.74 TRƯỢT
12/12/2020 34.90.86 ĂN LÔ 86
11/12/2020 83.95.09 ĂN XIÊN
10/12/2020 19.54.67 TRƯỢT
09/12/2020 19.65.78 ĂN LÔ 19.78
08/12/2020 67.90.51 TRƯỢT
07/12/2020 32.92.68 ĂN LÔ 92X3
06/12/2020 89.16.53 ĂN XIÊN
05/12/2020 23.89.65 TRƯỢT
04/12/2020 32.90.64 ĂN LÔ 90
03/12/2020 29.56.78 TRƯỢT
02/12/2020 19.65.32 ĂN XIÊN
01/12/2020 45.89.73 TRƯỢT
30/11/2020 29.57.81 ĂN LÔ 81
29/11/2020 34.97.79 ĂN LÔ 97
28/11/2020 23.59.69 ĂN LÔ 23.59
27/11/2020 56.73.42 ĂN XIÊN
26/11/2020 32.90.65 TRƯỢT
25/11/2020 29.56.78 TRƯỢT
24/11/2020 28.56.90 ĂN LÔ 28.90
23/11/2020 34.90.78 ĂN LÔ 78X2
22/11/2020 23.91.56 ĂN XIÊN
21/11/2020 35.67.89 TRƯỢT
20/11/2020 23.59.67 TRƯỢT
19/11/2020 57.89.37 ĂN LÔ 37
18/11/2020 43.67.96 ĂN XIÊN
17/11/2020 34.90.65 TRƯỢT
16/11/2020 39.56.78 TRƯỢT
15/11/2020 23.89.68 ĂN LÔ 23.68
14/11/2020 32.90.67 ĂN LÔ 67
13/11/2020 59.87.54 ĂN XIÊN
12/11/2020 29.59.78 TRƯỢT
11/11/2020 23.71.56 ĂN LÔ 71.56
10/11/2020 32.98.69 ĂN LÔ 69X2
09/11/2020 86.93.41 ĂN XIÊN
08/11/2020 65.90.32 TRƯỢT
07/11/2020 23.59.85 TRƯỢT
06/11/2020 90.21.68 ĂN LÔ 68X2
05/11/2020 95.87.34 ĂN XIÊN
04/11/2020 34.59.87 TRƯỢT
03/11/2020 67.59.32 TRƯỢT
02/11/2020 38.90.54 ĂN LÔ 54.90
01/11/2020 39.56.71 ĂN LÔ 56
31/10/2020 61.32.53 ĂN XIÊN
30/10/2020 23.89.76 TRƯỢT
29/10/2020 19.67.83 TRƯỢT
28/10/2020 23.89.76 ĂN LÔ 76
27/10/2020 27.31.57 ĂN LÔ 31.57
26/10/2020 19.54.63 ĂN XIÊN
25/10/2020 23.59.87 TRƯỢT
24/10/2020 57.89.32 TRƯỢT
23/10/2020 12.89.58 TRƯỢT
22/10/2020 32.89.78 ĂN LÔ 78
21/10/2020 57.87.96 ĂN XIÊN
20/10/2020 38.76.59 TRƯỢT
19/10/2020 09.65.81 ĂN LÔ 09.81
18/10/2020 79.65.19 ĂN LÔ 19
17/10/2020 45.69.78 ĂN XIÊN
16/10/2020 39.54.67 TRƯỢT
15/10/2020 23.85.79 ĂN LÔ 85.79X2
14/10/2020 90.54.81 ĂN LÔ 81
13/10/2020 23.89.78 ĂN XIÊN
12/10/2020 45.39.21 TRƯỢT
11/10/2020 32.67.83 TRƯỢT
10/10/2020 36.71.93 ĂN LÔ 71X2.93
09/10/2020 53.47.09 ĂN XIÊN
08/10/2020 53.87.64 TRƯỢT
07/10/2020 21.87.65 ĂN LÔ 65
06/10/2020 39.67.81 ĂN LÔ 67.81
05/10/2020 23.45.71 ĂN XIÊN
04/10/2020 74.58.91 TRƯỢT
03/10/2020 32.90.65 ĂN LÔ 65
02/10/2020 28.76.54 ĂN LÔ 28.54
01/10/2020 23.92.89 ĂN XIÊN
30/09/2020 65.49.81 TRƯỢT
29/09/2020 23.65.79 ĂN LÔ 23
28/09/2020 09.34.76 ĂN LÔ 76
27/09/2020 59.7.31 ĂN XIÊN
26/09/2020 39.54.67 TRƯỢT
25/09/2020 34.65.89 ĂN LÔ 34X2.65
24/09/2020 34.65.74 ĂN LÔ 74
23/09/2020 26.74.93 ĂN XIÊN
22/09/2020 23.89.75 TRƯỢT
21/09/2020 79.54.68 ĂN LÔ 54
20/09/2020 23.42.81 ĂN LÔ 42.81
19/09/2020 90.21.53 ĂN LÔ 53X2
18/09/2020 12.36.76 ĂN XIÊN
17/09/2020 39.54.67 TRƯỢT
16/09/2020 21.90.61 ĂN LÔ 21.61
15/09/2020 21.65.37 ĂN LÔ 37
14/09/2020 63.93.27 ĂN XIÊN
13/09/2020 23.89.78 ĂN LÔ 23.78
12/09/2020 25.67.81 TRƯỢT
11/09/2020 32.89.79 ĂN XIÊN
10/09/2020 23.98.19 ĂN LÔ 19
09/09/2020 32.90.65 ĂN LÔ 90X2
08/09/2020 91.34.58 ĂN XIÊN
07/09/2020 65.79.83 TRƯỢT
06/09/2020 23.89.65 ĂN LÔ 65
05/09/2020 34.90.57 ĂN LÔ 34.57
04/09/2020 23.89.79 ĂN LÔ 79
03/09/2020 54.82.97 ĂN XIÊN
02/09/2020 67.85.41 TRƯỢT
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TUYỆT MẬT NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN LÔ XIÊN 4 VIP

Soi cầu DÀN LÔ XIÊN 4 VIP từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ XIÊN 4 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY DÀN LÔ XIÊN 4 VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
23/01/2021 19.54.67.18 ĂN LÔ 18
22/01/2021 32.90.57.67 ĂN LÔ 57.67
21/01/2021 32.95.79.09 ĂN LÔ 95.78.09
20/01/2021 09.54.69.31 TRƯỢT
19/01/2021 56.96.83.39 ĂN XIÊN
18/01/2021 32.89.65.79 TRƯỢT
17/01/2021 23.89.74.62 ĂN LÔ 74.62
16/01/2021 54.89.63.29 TRƯỢT
15/01/2021 21.90.65.43 ĂN LÔ 43
14/01/2021 19.38.73.51 ĂN XIÊN
13/01/2021 39.85.49.79 TRƯỢT
12/01/2021 19.32.67.82 ĂN LÔ 82X2
11/01/2021 32.89.76.53 ĂN LÔ 89.53
10/01/2021 19.67.84.39 TRƯỢT
09/01/2021 51.87.76.49 ĂN LÔ 51.87
08/01/2021 34.86.71.94 ĂN XIÊN
07/01/2021 07.56.67.79 TRƯỢT
06/01/2021 34.90.89.71 ĂN LÔ 89.71
05/01/2021 19.87.69.39 TRƯỢT
04/01/2021 32.90.65.71 ĂN LÔ 71X2
03/01/2021 29.65.78.81 TRƯỢT
02/01/2021 19.68.78.36 ĂN XIÊN
01/01/2021 65.76.95.49 ĂN LÔ 65.76
31/12/2020 29.65.78.81 TRƯỢT
30/12/2020 29.56.78.97 ĂN LÔ 97
29/12/2020 17.87.45.32 ĂN XIÊN
28/12/2020 23.89.65.78 ĂN LÔ 23.65X2
27/12/2020 54.78.90.32 TRƯỢT
26/12/2020 59.87.65.39 TRƯỢT
25/12/2020 23.89.65.19 ĂN LÔ 23
24/12/2020 14.43.65.89 ĂN XIÊN
23/12/2020 23.89.65.19 ĂN LÔ 19
22/12/2020 12.71.89.62 ĂN LÔ 62X2
21/12/2020 34.90.76.85 ĂN LÔ 76.85X2
20/12/2020 45.51.89.09 ĂN XIÊN
19/12/2020 19.65.78.39 TRƯỢT
18/12/2020 23.89.56.71 TRƯỢT
17/12/2020 45.90.87.15 ĂN LÔ 45.15
16/12/2020 23.89.65.48 ĂN LÔ 65
15/12/2020 64.32.98.54 TRƯỢT
14/12/2020 37.89.45.18 ĂN LÔ 89X2
13/12/2020 98.42.39.53 ĂN XIÊN
12/12/2020 09.58.25.46 TRƯỢT
11/12/2020 23.89.74.49 ĂN LÔ 74.49
10/12/2020 34.56.71.89 TRƯỢT
09/12/2020 32.56.79.83 ĂN LÔ 83
08/12/2020 73.85.19.68 ĂN XIÊN
07/12/2020 19.56.73.49 TRƯỢT
06/12/2020 43.89.12.95 ĂN LÔ 89.95
05/12/2020 65.89.34.29 ĂN LÔ 34
04/12/2020 53.98.75.41 TRƯỢT
03/12/2020 21.76.85.47 ĂN XIÊN
02/12/2020 19.23.69.71 ĂN LÔ 19.23
01/12/2020 90.56.73.29 TRƯỢT
30/11/2020 29.65.78.89 ĂN LÔ 89
29/11/2020 56.72.39.82 ĂN XIÊN
28/11/2020 29.45.68.32 TRƯỢT
27/11/2020 19.65.43.29 ĂN LÔ 19
26/11/2020 56.78.93.21 ĂN LÔ 56X2
25/11/2020 68.92.36.48 ĂN XIÊN
24/11/2020 68.96.34.21 TRƯỢT
23/11/2020 29.65.75.39 TRƯỢT
22/11/2020 65.90.21.81 ĂN LÔ 65.81
21/11/2020 53.61.79.85 ĂN XIÊN
20/11/2020 65.79.34.21 TRƯỢT
19/11/2020 23.90.65.17 ĂN LÔ 17
18/11/2020 57.84.39.68 ĂN LÔ 68X2
17/11/2020 93.54.69.85 ĂN XIÊN
16/11/2020 26.68.97.51 TRƯỢT
15/11/2020 39.56.78.16 TRƯỢT
14/11/2020 56.78.90.48 ĂN LÔ 48
13/11/2020 34.90.78.85 ĂN LÔ 85X2
12/11/2020 67.98.43.27 ĂN XIÊN
11/11/2020 67.89.93.37 TRƯỢT
10/11/2020 32.98.57.65 TRƯỢT
09/11/2020 34.90.85.49 TRƯỢT
08/11/2020 56.78.91.51 ĂN LÔ 91.51
07/11/2020 56..32.43.17 ĂN XIÊN
06/11/2020 90.69.43.21 TRƯỢT
05/11/2020 19.87.48.54 ĂN LÔ 87.48X2
04/11/2020 53.89.75.49 ĂN LÔ 53X3
03/11/2020 65.79.31.83 TRƯỢT
02/11/2020 54.68.97.27 ĂN XIÊN
01/11/2020 23.89.93.45 ĂN LÔ 89.93X2
31/10/2020 19.78.65.43 TRƯỢT
30/10/2020 23.89.67.58 ĂN LÔ 58
29/10/2020 89.90.27.76 ĂN XIÊN
28/10/2020 21.89.75.49 TRƯỢT
27/10/2020 19.65.78.84 ĂN LÔ 19.65
26/10/2020 29.56.78.49 TRƯỢT
25/10/2020 86.56.38.07 ĂN XIÊN
24/10/2020 65.98.31.49 TRƯỢT
23/10/2020 65.78.90.32 ĂN LÔ 65.32
22/10/2020 09.67.43.15 ĂN LÔ 15
21/10/2020 89.54.76.95 TRƯỢT
20/10/2020 57.81.94.37 ĂN XIÊN
19/10/2020 23.57.89.63 ĂN LÔ 23
18/10/2020 90.59.43.29 TRƯỢT
17/10/2020 21.90.65.48 ĂN LÔ 21.48
16/10/2020 23.89.67.57 ĂN LÔ 57
15/10/2020 51.18.85.79 ĂN XIÊN
14/10/2020 34.67.89.94 TRƯỢT
13/10/2020 12.90.67.38 ĂN LÔ 38X2
12/10/2020 23.78.90.58 ĂN LÔ 58
11/10/2020 73.94.09.25 ĂN XIÊN
10/10/2020 27.65.49.31 TRƯỢT
09/10/2020 41.89.54.39 ĂN LÔ 41
08/10/2020 29.54.31.98 TRƯỢT
07/10/2020 39.53.19.84 ĂN XIÊN
06/10/2020 19.57.83.90 ĂN LÔ 57X2.83
05/10/2020 32.89.65.71 ĂN LÔ 71
04/10/2020 64.39.81.29 TRƯỢT
03/10/2020 87.54.68.94 ĂN LÔ 68.94
02/10/2020 90.49.83.21 ĂN XIÊN
01/10/2020 67.09.12.39 ĂN LÔ 67
30/09/2020 29.65.49.36 TRƯỢT
29/09/2020 34.78.90.19 ĂN LÔ 19
28/09/2020 49.59.85.29 ĂN XIÊN
27/09/2020 19.56.78.31 ĂN LÔ 31
26/09/2020 23.89.67.43 TRƯỢT
25/09/2020 12.90.65.72 ĂN LÔ 65.72
24/09/2020 09.87.56.23 ĂN LÔ 56
23/09/2020 26.51.87.31 ĂN XIÊN
22/09/2020 08.75.49.31 TRƯỢT
21/09/2020 19.65.78.34 ĂN LÔ 19
20/09/2020 67.54.39.21 ĂN LÔ 54
19/09/2020 43.53.79.86 ĂN XIÊN
18/09/2020 19.54.67.89 TRƯỢT
17/09/2020 23.89.76.59 ĂN LÔ 76
16/09/2020 19.54.61.74 ĂN XIÊN
15/09/2020 56.09.43.79 ĂN LÔ 09.43
14/09/2020 08.90.65.49 TRƯỢT
13/09/2020 29.78.65.48 ĂN XIÊN
12/09/2020 78.90.54.39 ĂN LÔ 78
11/09/2020 21.48.95.32 ĂN XIÊN
10/09/2020 65.49.21.38 TRƯỢT
09/09/2020 23.90.65.37 ĂN LÔ 90X2.37
08/09/2020 21.67.59.91 ĂN LÔ 91X3
07/09/2020 75.94.37.43 ĂN XIÊN
06/09/2020 34.79.91.62 TRƯỢT
05/09/2020 23.89.76.54 ĂN LÔ 23
04/09/2020 25.65.79.81 ĂN XIÊN
03/09/2020 89.76.59.49 ĂN LÔ 59.49
02/09/2020 29.56.43.19 TRƯỢT
01/09/2020 57.82.93.32 ĂN XIÊN
31/08/2020 23.56.79.86 ĂN LÔ 86
30/08/2020 19.54.71.45 ĂN XIÊN
29/08/2020 09.86.79.21 TRƯỢT
28/08/2020 23.90.65.78 ĂN LÔ 23
27/08/2020 68.75.46.96 ĂN XIÊN
26/08/2020 34.90.68.57 ĂN LÔ 68.57
25/08/2020 56.79.87.21 TRƯỢT
24/08/2020 19.85.79.27 ĂN XIÊN
23/08/2020 65.48.90.14 ĂN LÔ 48.14
22/08/2020 21.90.67.82 TRƯỢT
21/08/2020 39.90.53.76 ĂN XIÊN
20/08/2020 21.65.78.90 ĂN LÔ 21.90
19/08/2020 29.56.76.48 ĂN XIÊN
18/08/2020 34.90.65.79 TRƯỢT
17/08/2020 90.65.78.85 ĂN LÔ 85
16/08/2020 16.78.95.47 ĂN LÔ 95.47X2
15/08/2020 23.45.65.97 ĂN XIÊN
14/08/2020 32.98.58.79 TRƯỢT
13/08/2020 21.90.65.89 ĂN LÔ 65.89
12/08/2020 19.56.78.94 ĂN LÔ 56
11/08/2020 23.67.83.95 ĂN XIÊN
10/08/2020 23.89.76.57 TRƯỢT
09/08/2020 32.78.45.96 ĂN LÔ 45X2.96
08/08/2020 19.76.43.38 ĂN XIÊN
07/08/2020 36.54.98.23 TRƯỢT
06/08/2020 39.54.68.75 ĂN LÔ 68X2.75X2
05/08/2020 72.09.34.84 ĂN XIÊN
04/08/2020 21.89.76.56 ĂN LÔ 21.56
03/08/2020 38.54.69.23 TRƯỢT
02/08/2020 67.57.93.23 ĂN XIÊN
01/08/2020 65.34.90.29 ĂN LÔ 34.29
31/07/2020 56.71.32.93 ĂN XIÊN
30/07/2020 56.79.25.36 TRƯỢT
29/07/2020 23.98.56.49 ĂN LÔ 98.49X2
28/07/2020 07.82.92.45 ĂN XIÊN
27/07/2020 56.79.31.48 ĂN LÔ 31.48
26/07/2020 12.90.65.34 TRƯỢT
25/07/2020 17.65.98.85 ĂN XIÊN
24/07/2020 21.98.56.73 ĂN LÔ 73
23/07/2020 98.43.12.58 TRƯỢT
22/07/2020 39.83.97.16 ĂN XIÊN
21/07/2020 56.78.92.49 ĂN LÔ 92X2.49
20/07/2020 67.89.34.19 TRƯỢT
19/07/2020 59.81.29.94 ĂN XIÊN
18/07/2020 45.90.23.08 ĂN LÔ 23X2.08
17/07/2020 23.87.65.49 TRƯỢT
16/07/2020 39.86.58.25 ĂN XIÊN
15/07/2020 23.76.89.91 ĂN LÔ 91
14/07/2020 18.23.91.68 ĂN XIÊN
13/07/2020 21.54.78.97 TRƯỢT
12/07/2020 67.89.23.48 ĂN LÔ 48
11/07/2020 19.87.62.36 ĂN XIÊN
10/07/2020 95.34.18.65 ĂN LÔ 95.34
09/07/2020 56.93.42.68 TRƯỢT
08/07/2020 65.78.90.21 ĂN LÔ 90
07/07/2020 23.89.74.30 ĂN LÔ 74.30X2
06/07/2020 21.09.81.46 ĂN XIÊN
05/07/2020 09.87.54.23 TRƯỢT
04/07/2020 21.89.76.54 ĂN LÔ 89.54
03/07/2020 32.57.82.19 ĂN XIÊN
02/07/2020 23.45.67.81 TRƯỢT
01/07/2020 23.56.90.71 ĂN LÔ 71
30/06/2020 32.98.78.42 ĂN LÔ 78.42
29/06/2020 56.90.45.37 ĂN XIÊN
28/06/2020 24.56.74.94 TRƯỢT
27/06/2020 56.78.98.31 ĂN LÔ 78.98.31
26/06/2020 67.89.23.45 ĂN LÔ 67
25/06/2020 51.87.94.09 ĂN XIÊN
24/06/2020 68.90.21.32 TRƯỢT
23/06/2020 32.89.79.59 ĂN LÔ 89
22/06/2020 56.89.76.43 ĂN LÔ 56.43X2
21/06/2020 27.86.53.40 ĂN XIÊN
20/06/2020 32.97.65.49 TRƯỢT
19/06/2020 56.23.17.90 ĂN LÔ 56.17
18/06/2020 57.18.08.46 ĂN XIÊN
17/06/2020 21.62.85.78 ĂN LÔ 21.78
16/06/2020 23.98.76.54 TRƯỢT
15/06/2020 64.98.27.17 ĂN XIÊN
14/06/2020 39.87.68.54 ĂN LÔ 39.68
13/06/2020 24.56.78.90 TRƯỢT
12/06/2020 09.83.71.69 ĂN XIÊN
11/06/2020 35.68.79.07 ĂN LÔ 68.07X2
10/06/2020 21.89.79.57 TRƯỢT
09/06/2020 83.54.36.09 ĂN XIÊN
08/06/2020 23.89.65.34 TRƯỢT
07/06/2020 32.89.56.94 ĂN LÔ 32.94
06/06/2020 34.23.52.19 ĂN XIÊN
05/06/2020 65.89.21.90 TRƯỢT
04/06/2020 67.89.21.34 ĂN LÔ 67
03/06/2020 21.90.87.32 ĂN LÔ 90.32
02/06/2020 12.59.83.67 ĂN XIÊN
01/06/2020 65.89.24.90 TRƯỢT
31/05/2020 21.98.76.58 ĂN LÔ 21
30/05/2020 56.78.95.17 ĂN LÔ 95.17
29/05/2020 39.83.56.25 ĂN XIÊN
28/05/2020 56.83.21.90 TRƯỢT
27/05/2020 65.84.91.24 ĂN LÔ 84.91
26/05/2020 54.65.79.82 ĂN XIÊN
25/05/2020 12.98.76.54 TRƯỢT
24/05/2020 23.56.79.87 ĂN LÔ 56.79.87
23/05/2020 24.58.76.93 ĂN XIÊN
22/05/2020 65.90.21.32 TRƯỢT
21/05/2020 21.98.76.68 ĂN LÔ 68
20/05/2020 65.32.89.76 ĂN LÔ 65.76
19/05/2020 15.34.97.26 ĂN XIÊN
18/05/2020 23.78.56.43 TRƯỢT
17/05/2020 21.98.76.59 ĂN LÔ 76
16/05/2020 78.90.45.67 ĂN LÔ 78.45
15/05/2020 59.12.37.61 ĂN XIÊN
14/05/2020 98.76.54.32 TRƯỢT
13/05/2020 65.89.21.37 ĂN LÔ 21X2.37
12/05/2020 23.98.65.42 ĂN LÔ 42X2
11/05/2020 53.97.65.19 ĂN XIÊN
10/05/2020 32.57.90.21 TRƯỢT
09/05/2020 65.90.21.34 ĂN LÔ 34
08/05/2020 56.78.95.23 ĂN LÔ 95.23
07/05/2020 34.56.78.91 ĂN XIÊN
06/05/2020 12.98.76.54 TRƯỢT
05/05/2020 23.89.76.65 ĂN LÔ 65
04/05/2020 59.81.79.29 ĂN XIÊN
03/05/2020 23.45.67.96 TRƯỢT
02/05/2020 21.98.76.59 ĂN LÔ 59
01/05/2020 56.90.85.23 ĂN LÔ 56.85
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC

SOI CẦU DÀN ĐỀ 5 SỐ VIP

Soi cầu DÀN ĐỀ 5 SỐ từ chuyên gia hứa hẹn giúp tất cả anh em vào bờ, giá cả hợp lý, chi phí thấp. tỷ lệ 95-99%(ngày, giá : 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 5 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔Nạp thẻ thành công thì số sẽ tự động hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOĂC GATE
NGÀY DÀN ĐỀ 5 SỐ VIP KẾT QUẢ
Đã chốt số
23/01/2021 09.90.08.80.07 TRƯỢT ĐỀ
22/01/2021 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
21/01/2021 34.43.35.53.37 TRƯỢT ĐỀ
20/01/2021 56.65.47.74.48 TRƯỢT ĐỀ
19/01/2021 46.64.57.75.76 TRƯỢT ĐỀ
18/01/2021 49.94.48.84.85 ĂN ĐỀ 49
17/01/2021 19.91.29.92.39 TRƯỢT ĐỀ
16/01/2021 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
15/01/2021 08.80.07.70.06 TRƯỢT ĐỀ
14/01/2021 34.43.35.53.36.37 TRƯỢT ĐỀ
13/01/2021 67.76.68.86.69 ĂN ĐỀ 69
12/01/2021 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
11/01/2021 01.10.02.20.03 TRƯỢT ĐỀ
10/01/2021 16.61.17.71.18 TRƯỢT ĐỀ
09/01/2021 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
08/01/2021 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
07/01/2021 06.60.07.70.08 TRƯỢT ĐỀ
06/01/2021 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
05/01/2021 57.75.67.76.68 ĂN ĐỀ 76
04/01/2021 48.84.58.85.68 TRƯỢT ĐỀ
03/01/2021 25.52.26.62.27 TRƯỢT ĐỀ
02/01/2021 56.65.46.64.36 TRƯỢT ĐỀ
01/01/2021 26.62.27.72.28 TRƯỢT ĐỀ
31/12/2020 36.63.37.73.38 TRƯỢT ĐỀ
30/12/2020 04.40.05.50.06 ĂN ĐỀ 05
29/12/2020 46.64.47.74.48 TRƯỢT ĐỀ
28/12/2020 37.73.38.83.39 TRƯỢT ĐỀ
27/12/2020 67.76.57.75.74 TRƯỢT ĐỀ
26/12/2020 24.42.25.52.26 TRƯỢT ĐỀ
25/12/2020 19.91.29.92.96 TRƯỢT ĐỀ
24/12/2020 45.54.56.65.67 TRƯỢT ĐỀ
23/12/2020 48.84.58.85.86 TRƯỢT ĐỀ
22/12/2020 12.21.13.31.14 ĂN ĐỀ 13
21/12/2020 59.95.69.96.79 TRƯỢT ĐỀ
20/12/2020 68.86.78.87.88 ĂN ĐỀ 88
19/12/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
18/12/2020 46.64.47.74.48 TRƯỢT ĐỀ
17/12/2020 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
16/12/2020 46.64.47.74.48 TRƯỢT ĐỀ
15/12/2020 57.74.58.85.59 TRƯỢT ĐỀ
14/12/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
13/12/2020 27.72.28.82.29 ĂN ĐỀ 28
12/12/2020 25.52.26.62.27 TRƯỢT ĐỀ
11/12/2020 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
10/12/2020 37.73.38.83.39 TRƯỢT ĐỀ
09/12/2020 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
08/12/2020 07.70.08.80.09 TRƯỢT ĐỀ
07/12/2020 28.82.29.92.93 ĂN ĐỀ 29
06/12/2020 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
05/12/2020 26.62.36.63.46 TRƯỢT ĐỀ
04/12/2020 35.53.36.63.37 TRƯỢT ĐỀ
03/12/2020 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
02/12/2020 15.51.16.61.17 ĂN ĐỀ 17
01/12/2020 67.76.57.75.47 TRƯỢT ĐỀ
30/11/2020 06.60.07.70.08 TRƯỢT ĐỀ
29/11/2020 16.61.17.71.18 TRƯỢT ĐỀ
28/11/2020 26.62.27.72.29 TRƯỢT ĐỀ
27/11/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
26/11/2020 16.61.17.71.18 ĂN ĐỀ 71
25/11/2020 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
24/11/2020 36.63.37.73.38 TRƯỢT ĐỀ
23/11/2020 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
22/11/2020 59.95.69.96.97 ĂN ĐỀ 96
21/11/2020 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
20/11/2020 58.85.68.86.78 TRƯỢT ĐỀ
19/11/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
18/11/2020 05.50.06.60.07 TRƯỢT ĐỀ
17/11/2020 29.92.39.93.94 ĂN ĐỀ 93
16/11/2020 06.60.07.70.08 TRƯỢT ĐỀ
15/11/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
14/11/2020 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
13/11/2020 25.52.26.62.27 TRƯỢT ĐỀ
12/11/2020 15.51.16.61.17 ĂN ĐỀ 16
11/11/2020 78.87.79.97.98 TRƯỢT ĐỀ
10/11/2020 24.42.25.52.26 TRƯỢT ĐỀ
09/11/2020 17.71.27.72.37 TRƯỢT ĐỀ
08/11/2020 04.40.05.50.06 TRƯỢT ĐỀ
07/11/2020 58.85.59.95.96 TRƯỢT ĐỀ
06/11/2020 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
05/11/2020 24.42.25.52.26 ĂN ĐỀ 25
04/11/2020 67.76.67.76.68 TRƯỢT ĐỀ
03/11/2020 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
02/11/2020 36.63.46.64.56 TRƯỢT ĐỀ
01/11/2020 15.51.25.52.35 TRƯỢT ĐỀ
31/10/2020 13.31.14.41.15 TRƯỢT ĐỀ
30/10/2020 38.83.48.84.58 ĂN ĐỀ 83
29/10/2020 68.86.78.87.89 TRƯỢT ĐỀ
28/10/2020 19.91.29.92.93 TRƯỢT ĐỀ
27/10/2020 03.30.04.40.05 TRƯỢT ĐỀ
26/10/2020 15.51.16.61.17 TRƯỢT ĐỀ
25/10/2020 35.53.36.63.37 ĂN ĐỀ 36
24/10/2020 47.74.48.84.49 TRƯỢT ĐỀ
23/10/2020 27.72.28.82.29 TRƯỢT ĐỀ
22/10/2020 37.73.47.74.57 TRƯỢT ĐỀ
21/10/2020 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
20/10/2020 59.95.69.96.79 TRƯỢT ĐỀ
19/10/2020 24.42.25.52.26 ĂN ĐỀ 25
18/10/2020 34.43.35.53.39 TRƯỢT ĐỀ
17/10/2020 19.91.29.92.39 TRƯỢT ĐỀ
16/10/2020 01.10.02.20.03 TRƯỢT ĐỀ
15/10/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
14/10/2020 15.51.16.61.17 ĂN ĐỀ 16
13/10/2020 05.50.06.60.07 TRƯỢT ĐỀ
12/10/2020 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
11/10/2020 45.54.46.64.47 TRƯỢT ĐỀ
10/10/2020 24.42.25.52.26 TRƯỢT ĐỀ
09/10/2020 47.74.48.84.49 TRƯỢT ĐỀ
08/10/2020 25.52.26.62.27 ĂN ĐỀ 26
07/10/2020 09.90.08.80.07 TRƯỢT ĐỀ
06/10/2020 15.51.16.61.17 TRƯỢT ĐỀ
05/10/2020 36.63.37.73.38 TRƯỢT ĐỀ
04/10/2020 17.71.27.72.37 TRƯỢT ĐỀ
03/10/2020 69.96.79.97.98 ĂN ĐỀ 97
02/10/2020 05.50.06.60.07 TRƯỢT ĐỀ
01/10/2020 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
30/09/2020 57.75.58.85.59 TRƯỢT ĐỀ
29/09/2020 23.32.24.42.25 ĂN ĐỀ 23
28/09/2020 35.53.36.63.37 TRƯỢT ĐỀ
27/09/2020 04.40.05.50.06 TRƯỢT ĐỀ
26/09/2020 49.94.59.95.96 TRƯỢT ĐỀ
25/09/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
24/09/2020 27.72.28.82.29 ĂN ĐỀ 82
23/09/2020 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
22/09/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
21/09/2020 36.63.37.73.38 TRƯỢT ĐỀ
20/09/2020 14.41.15.51.16 TRƯỢT ĐỀ
19/09/2020 03.30.04.40.05 ĂN ĐỀ 04
18/09/2020 59.95.69.96.79 TRƯỢT ĐỀ
17/09/2020 09.90.19.91.96 TRƯỢT ĐỀ
16/09/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
15/09/2020 36.63.37.73.38 TRƯỢT ĐỀ
14/09/2020 69.96.79.97.89 ĂN ĐỀ 89
13/09/2020 37.73.38.83.39 TRƯỢT ĐỀ
12/09/2020 03.30.04.40.05 TRƯỢT ĐỀ
11/09/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
10/09/2020 20.02.45.54.13 ĂN ĐỀ 20
09/09/2020 01.10.02.20.03 TRƯỢT ĐỀ
08/09/2020 34.43.35.53.36 TRƯỢT ĐỀ
07/09/2020 56.65.57.75.58 TRƯỢT ĐỀ
06/09/2020 23.32.24.42.25 TRƯỢT ĐỀ
05/09/2020 67.76.68.86.69 TRƯỢT ĐỀ
04/09/2020 07.70.08.80.09 ĂN ĐỀ 80
03/09/2020 36.63.37.73.38 TRƯỢT ĐỀ
02/09/2020 68.86.69.96.98 TRƯỢT ĐỀ
01/09/2020 56.65.57.75.58 ĂN ĐỀ 57
31/08/2020 09.90.06.60.03 TRƯỢT ĐỀ
30/08/2020 12.21.13.31.14 TRƯỢT ĐỀ
29/08/2020 09.90.08.80.07 TRƯỢT ĐỀ
HỆ THỐNG ĐÃ LƯU THỐNG KÊ SOI CẦU NHỮNG NGÀY TRƯỚC